ABN Amro: antivirus, firewall en back-ups populairste beveiligingsmaatregelen

ABN Amro: antivirus, firewall en back-ups populairste beveiligingsmaatregelen

Het gebruik van antivirussoftware, firewalls en het maken van back-ups zijn de populairste beveiligingsmaatregelen onder bedrijven, zo stelt ABN Amro op basis van onderzoek onder meer dan 230 ondernemingen. Hoe groter het bedrijf, des te vaker preventieve maatregelen zijn getroffen. ZZP’ers maken naar verhouding het minst gebruik van antivirus, firewalls en back-ups.

Ondernemers maken zich vooral zorgen over het verlies van toegang tot systemen. Het op straat belanden van klantgegevens en andere data staat op een tweede plek, gevolgd door financiële schade. Net buiten de top drie, maar ook vaak genoemd, staat schade aan de relatie met klanten en leveranciers. Reputatieschade en inbreuk op intellectueel eigendom worden minder vaak genoemd.

Zag vorig jaar dertig procent van de ondervraagden cybercrime als “veel” of “heel erg veel” risico voor de eigen organisatie, dit jaar is dat iets gestegen naar 33 procent. Volgens ABN Amro betekent de minimale verandering in risicoperceptie ook een beperkte verbetering in de digitale weerbaarheid van ondernemers. Uit analyse blijkt namelijk dat respondenten met een hogere risicoperceptie meer maatregelen nemen dan respondenten die de cyberrisico’s voor hun organisatie lager inschatten.

Van de ondervraagde ondernemingen maakt 79 procent gebruik van antivirus, firewalls en back-ups. Iets meer dan de helft neemt preventieve maatregelen gericht op menselijk handelen, zoals het onderwijzen van personeel. Bij ZZP’ers is dit minder dan een kwart. Ondernemers geven aan zich de komende tijd verder te willen wapenen tegen cybercrime. Met name bedrijven die zelf te maken hebben gehad met cybercrime geven aan meer actie te willen ondernemen. Diezelfde bedrijven geven overigens ook significant vaker aan van plan zijn preventieve maatregelen op menselijk handelen te gaan treffen.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/749602/ABN+Amro%3A+antivirus%2C+firewall+en+back-ups+populairste+beveiligingsmaatregelen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.