Afschaffing CoronaMelder vereist Europees overleg met Apple en Google

Afschaffing CoronaMelder vereist Europees overleg met Apple en Google

Minister Kuipers van Volksgezondheid moet er rekening mee houden dat de uiteindelijke afschaffing van CoronaMelder Europees overleg met Apple en Google vereist, zo laat de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 in het allerlaatste advies aan de minister weten.

De commissie werd bij de start van de ontwikkeling van de CoronaMelder-app ingesteld om toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inzet van digitale middelen die zouden kunnen helpen bij de coronabestrijding. De Begeleidingscommissie adviseerde onder andere over de CoronaMelder, de CoronaCheck-app en de GGD Contact-app. Onlangs besloot minister Kuipers om de commissie op te heffen.

In het laatste advies blikt de commissie terug op de inzet van digitale middelen, de afwikkeling van de huidige middelen en de mogelijk toekomstige inzet ervan. Volgens de commissie is bij digitale ondersteuning niet alleen de ontwikkeling van de digitale middelen van belang, maar moet er ook aandacht worden besteed aan de inzet, implementatie, continue monitoring, (eind-)evaluatie en afbouw van de ontwikkelde digitale middelen.

Daarbij noemt de commissie de zorgvuldige afbouw van digitale middelen, en bijbehorende anonimisering en dataverwijdering in coronasystemen, minstens even belangrijk. De minister mag het proces van afbouw en afschaffing van digitale middelen dan ook niet onderschatten. Zo stelt de commissie dat bijvoorbeeld de uiteindelijke afschaffing van CoronaMelder nog te starten Europees overleg met Google en Apple vereist om de tracking van bluetooth-berichten in de achtergrond weer uit Android en iOS te verwijderen.

Een ander vraagstuk betreft de keuze tussen een “waakvlamstand” of directe en volledige afschaffing van het CoronaToegangsBewijs, zoals CoronaCheck. Dit heeft namelijk ook weer directe gevolgen voor het aanhouden van de enorme databases met test- en vaccinatie- en andere persoonsgebonden data, maar ook voor het in stand houden van testinfrastructuur die nodig is voor het uitgeven van herstelbewijzen.

Verzamelde persoonsgegevens verwijderen

De commissie heeft in meerdere adviezen haar zorgen geuit over de verzamelde persoonsgegevens en medische data en hoe hiermee moet worden omgegaan. De commissie adviseert in het laatste advies om een
plan te maken voor het laten verwijderen en in ieder geval anonimiseren van coronadata in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS), bij de GGD’en en bij particuliere testbedrijven.

Volgens de commissie is een verwijzing naar de toezichthoudende taak van de Autoriteit Persoonsgegevens
niet afdoende. “Het gecontroleerd met beveiligde procedures verwijderen van al deze data wordt een omvangrijke operatie”, zo laat het advies weten. In een reactie stelt minister Kuipers dat hij een apart masterplan voor het verwijderen van corona-gerelateerde data niet nodig vindt.

Analoge alternatieven

Verder merkt de commissie op dat de pandemie de hele samenleving sterk heeft geraakt, maar de kwetsbare groepen in de samenleving buitenproportioneel heeft geraakt. “Het is dan ook van groot belang dat digitale instrumenten zoals apps (die op duurdere en meer recente smartphones draaien) altijd direct en gelijktijdig worden voorzien van analoge alternatieven”, aldus het advies (pdf).

Bron: https://www.security.nl/posting/747051/Afschaffing+CoronaMelder+vereist+Europees+overleg+met+Apple+en+Google?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.