AIVD en Agentschap Telecom gaan samen veiligheid it-producten certificeren

AIVD en Agentschap Telecom gaan samen veiligheid it-producten certificeren

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het Agentschap Telecom gaan intensiever samenwerken bij het certificeren van it-producten en -diensten waar overheid, vitale sectoren en het bedrijfsleven gebruik van maken. Bij de certificering wordt gekeken of een product of dienst aan bepaalde zekerheidsniveaus en veiligheidseisen voldoet. Het gaat dan om juiste documentatie, ontwikkel- en ontwerpproces, productiemethode en testprocedures.

“Gecertificeerde producten zijn daarmee over het algemeen veiliger in gebruik en weerbaarder tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen”, zo laat de AIVD vandaag weten. Het certificeren van de producten en diensten zou de samenleving dan ook weerbaarder tegen cyberaanvallen moeten maken. De samenwerking tussen de AIVD en het Agentschap Telecom vloeit voort uit de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Deze wet regelt de nationale uitvoering van de Europese cyberbeveiligingsverordening.

Door het uitwisselen van kennis en informatie kunnen de inlichtingendienst en de toezichthouder hun taken naar eigen zeggen beter uitvoeren en de digitale weerbaarheid van Nederland vergroten. Het Agentschap Telecom is de Nederlandse Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit (NCCA). Vanuit die rol houdt het toezicht op de cybersecuritycertificeringen van it-producten, -diensten en -processen.

De AIVD heeft, naast inlichtingenonderzoek, ook de taak om overheid, vitale sectoren en topsectoren van het bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen digitale dreigingen. Certificering op gebied van it is hierbij volgens de dienst een belangrijk onderdeel. Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD doet zelf ook onderzoek naar producten en geeft daarbij aan op welk vertrouwelijkheidsniveau ze mogen worden gebruikt.

Bron: https://www.security.nl/posting/760320/AIVD+en+Agentschap+Telecom+gaan+samen+veiligheid+it-producten+certificeren?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.