Atos verkent opsplitsing in twee afzonderlijke bedrijven – IT Pro – Nieuws

Atos verkent opsplitsing in twee afzonderlijke bedrijven – IT Pro – Nieuws

De overheid is een partij die stuurt op basis van voorspelbaarheid en achteraf veroordeelt op basis van resultaat. Het beschikbare budget voor een project wordt vanuit verschillende politieke en ambtelijke standpunten uitonderhandeld en vervolgens zal er een financiële reservering worden gemaakt. Dit sluit meestal niet aan bij de daadwerkelijke kosten omdat dit is gebaseerd op een globale raming.

Aangezien grotere projecten altijd lopen vanuit een aanbesteding weet je dus wat van te voren moet worden gerealiseerd tegen welk budget. Dat er bij zowel infrastructurele als ICT projecten van te voren veel onbekende factoren zijn die impact hebben op doorlooptijd en budget wordt meestal achterwege gelaten. Ook wordt opzettelijk laag geraamd aangezien de kosten (= meetbaar) belangrijker worden geacht dan kwaliteit (lastig meetbaar).

Grotere partijen in de markt, zoals bijvoorbeeld BAM, Heijmans, Atos, Sogeti en Centric, hebben de kennis, kunde en draagkracht om in een vroeg stadium mee te dingen in het spel van aanbestedingen. Juist doordat ze capaciteit hiervoor hebben zijn zij degene die meedingen in plaats van de kleinere spelers.

De overheid verwacht voorspelbaarheid en deze partijen lijken die te leveren. Dat er gedurende het project eisen worden toegevoegd of gewijzigd en dat er onverwachte omstandigheden zijn wordt geaccepteerd en er wordt gretig meerwerk gefactureerd. Daarnaast wordt het proces zo vol met waarborgen gestopt (ITIL) dat snel anticiperen op onoverkomelijkheden meestal niet mogelijk is.

Mijn inziens is het niet een kwestie dat Atos geen kwaliteit levert, maar actief is in een lucratief speelveld waarbij veel factoren invloed hebben op minder kwaliteit en langere doorlooptijd. Het probleem zit eerder bij de overheid dan bij de dienstverleners.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/197962/atos-verkent-opsplitsing-in-twee-afzonderlijke-bedrijven.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.