Banken noemen waarschuwing Autoriteit Persoonsgegevens teleurstellend

Banken noemen waarschuwing Autoriteit Persoonsgegevens teleurstellend

De waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens dat een wetsvoorstel waarmee het kabinet witwassen wil aanpakken de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders kan openen, is ‘teleurstellend‘, zo stelt de Nederlandse Vereniging van Banken. Met het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’, dat minister Kaag van Financiën gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, worden alle banktransacties van alle Nederlanders in één gecentraliseerde database gemonitord met het behulp van algoritmes.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde gisteren dat het voorstel tot ongekende massasurveillance kan leiden. Privacystichting Privacy First noemt het een bancair sleepnet en de Raad van State sprak eerder van een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers. In een toelichting op het wetsvoorstel erkent Kaag dat de effectiviteit van het gezamenlijk monitoren van transacties door banken, zoals opgenomen in het wetsvoorstel, niet onomstotelijk vaststaat. Wel zou naar aanleiding van het advies van de Raad van State de reikwijdte van de transactiemonitoring zijn beperkt, maar exacte details werden bij de aankondiging niet gegeven.

De banken noemen het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens teleurstellend. “We begrijpen de rol van het AP om scherp toezicht te houden op privacybelangen. Echter, met haar stellingname lijkt de AP het belang van het voorkomen van crimineel gebruik van het financiële systeem door particulieren en bedrijven niet mee te wegen”, zegt
Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ze voegt toe dat het gezamenlijk monitoren van transacties de enige manier is om witwassen of terrorismefinanciering goed te kunnen detecteren.

Twee jaar geleden hebben ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank Transactie Monitoring Nederland (TMNL) opgericht. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kan TMNL straks alle transactiegegevens monitoren.

Bron: https://www.security.nl/posting/772069/Banken+noemen+waarschuwing+Autoriteit+Persoonsgegevens+teleurstellend?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.