Belgische fiscus lijkt makkelijk telefoondata te kunnen krijgen met wetsvoorstel – IT Pro – Nieuws

Belgische fiscus lijkt makkelijk telefoondata te kunnen krijgen met wetsvoorstel – IT Pro – Nieuws

De Belgische fiscus lijkt een nieuw wetsvoorstel de mogelijkheid te krijgen om telefoongegevens op te vragen zonder rechterlijk bevel, zeggen juristen. Daaronder zijn metadata over telefoontjes en berichten. Dat komt doordat het wetsvoorstel te vaag is opgeschreven.

Juristen stellen in Het Nieuwsblad dat het niet de bedoeling lijkt dat de belastingdienst toegang krijgt tot telecomgegevens. Volgens de krant is dat tegen de geest van uitspraken van het Grondwettelijk Hof, die in het verleden wetsteksten die dit mogelijk maakten heeft verworpen. De wetgeving rond dataretentie geeft de mogelijkheid aan bepaalde overheidsdiensten om zonder rechterlijk bevel metadata van telefoons op te vragen. Daarbij gaat het om ‘autoriteiten die bevoegd zijn voor het opsporen en onderzoeken van inbreuken die kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie met strafrechtelijke aard’. Daar valt de fiscus ook onder.

Eerder was al aandacht voor het wetsvoorstel in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht. “We gaan er vanuit dat de wetgever dit soort incoherentie niet wenst en rechtstreekse toegang tot telecomgegevens door de fiscus nooit de bedoeling is geweest. Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid is het dan wel aangewezen de formulering van de autoriteiten die wel toegang hebben tot telecomgegevens te verduidelijken en de fiscale administratie uitdrukkelijk uit te sluiten”, stelden de juristen die dat artikel schreven.

De federale regering merkt op dat het niet de bedoeling is dat diensten van FOD Financiën zonder tussenkomst van een rechter toegang krijgen tot telecomgegevens. Het is onbekend of de tekst van het wetsvoorstel daarom anders wordt.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/197326/belgische-fiscus-lijkt-makkelijk-telefoondata-te-kunnen-krijgen-met-wetsvoorstel.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.