Belgische Kamer neemt gewijzigde dataretentiewet aan – IT Pro – Nieuws

Belgische Kamer neemt gewijzigde dataretentiewet aan – IT Pro – Nieuws

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de gewijzigde dataretentiewet aangenomen. Met die wet kunnen providers weer preventief metagegevens van telecomklanten bijhouden. Een eerdere wet hierover werd in april vorig jaar vernietigd.

Onder de oude dataretentiewet, die in april 2021 door het Belgische Grondwettelijke Hof werd vernietigd, werden verkeers- en locatiegegevens van alle Belgische telefoonnummers een jaar lang preventief bijgehouden. Zo konden politie- en inlichtingendiensten deze opvragen als dit nodig bleek te zijn voor onderzoek.

Het Hof vond echter dat deze wet niet proportioneel was en dat een ‘veralgemeende en ongedifferentieerde bewaring’ van de metadata niet was toegestaan. Het verzamelen van de metadata was de norm en niet de uitzondering zoals het volgens het Hof zou moeten zijn. Met het nieuwe nieuwe ‘Wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten’, wil de Belgische overheid tegemoetkomen aan de bezwaren van het Hof.

Onder de nieuwe wet worden providers alleen verplicht de metadata op te slaan als er ‘een werkelijke en actuele of voorzienbare ernstige bedreiging van de nationale veiligheid’ is, of om zware criminaliteit te voorkomen. Daarbij mag de metadata alleen gericht worden opgeslagen, bijvoorbeeld in bepaalde zones ‘of voor bepaalde categorieën personen van wie vooraf is vastgesteld dat zij een bijzonder risico vormen’. IP-adressen die contact hadden met een bron, mogen wel ‘algemeen en ongedifferentieerd’ bewaard worden, zei het Hof, zolang de politiediensten daarmee zware criminaliteit willen bestrijden of ernstige bedreigingen voor de veiligheid willen voorkomen.

Eerder werd gesproken over een deel van de dataretentiewet waardoor chatapps als WhatsApp, Facebook Messenger en Telegram verplicht zouden worden om metadata te delen. Hiervoor zou een achterdeur in de end-to-endencryptie van de diensten gebruikt moeten worden. Volgens persdienst Belga is deze achterdeur geen onderdeel van het aangenomen wetsontwerp, omdat hier nog overleg met de Europese Unie voor nodig zou zijn. Voordat de nieuwe dataretentiewet kan worden aangenomen, moet de Belgische Senaat er nog voor stemmen.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/198854/belgische-kamer-neemt-gewijzigde-dataretentiewet-aan.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.