CBS wil toegang tot OV-chipkaartgegevens voor maken van statistieken

CBS wil toegang tot OV-chipkaartgegevens voor maken van statistieken

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil toegang tot de OV-chipkaartgegevens van vervoerders voor het maken van statistieken. Er wordt inmiddels hierover met de betreffende bedrijven overlegd. Het CBS heeft al de beschikking over meer dan tweehonderd dataregisters van overheidsinstellingen en bedrijven. Deze gegevens zijn door andere overheidsorganisaties verzameld en worden door het CBS gebruikt voor statistische doelen.

Sinds begin 2020 publiceert het CBS op basis van de OV-chipkaartgegevens van vervoerders informatie in de OV–monitor over aantallen check-ins en check-outs. De getoonde aantallen worden door een andere partij, namelijk Translink, aangeleverd omdat het CBS zelf geen rechtstreekse toegang tot de OV-chipkaartgegevens heeft. Volgens het statistiekenbureau heeft het meer gegevens op detailniveau nodig om informatie samen te stellen over het aantal ritten enl reizigers, reizigerskilometers, reizigers naar regio en de ontwikkeling van prijzen in het openbaar vervoer.

Om deze data te verkrijgen is het CBS in gesprek gegaan met de vervoerders. Het statistiekenbureau merkt op dat voor het opvragen van OV-data een wettelijke grondslag bestaat op basis van de CBS-wet en Europese Verordeningen, maar dat het via een dialoog tot een “gezamenlijke overtuiging” met de vervoerders wil komen. Er is daarom een traject gestart waarbij de verschillende aspecten rond het verkrijgen van de data worden besproken.

“De CBS-wet biedt veel waarborgen voor privacy. Zo mogen gegevens alleen gebruikt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden en verbiedt de wet het gebruik ervan voor bijvoorbeeld opsporingsdoeleinden. Daarnaast mag het CBS niet meer gegevens verzamelen dan nodig is voor het beoogde doel”, aldus CBS–projectleider Matthias Offermans.

Bron: https://www.security.nl/posting/759113/CBS+wil+toegang+tot+OV-chipkaartgegevens+voor+maken+van+statistieken?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.