CHI kiest NEC XON als vertrouwde cyberbeveiligingspartner

CHI kiest NEC XON als vertrouwde cyberbeveiligingspartner


Grant Ferreira, security solutions engineer architect bij NEC XON.

CHI, dat zich positioneert als Nigeria’s marktleider in vruchtensappen en zuivelproducten, is een strategisch cyberbeveiligingspartnerschap aangegaan met NEC XON, een pan-Afrikaanse ICT-systeemintegrator. De samenwerking is gericht op het versterken van de cyberbeveiligingscapaciteiten van CHI en zorgt voor een verbeterde en proactieve bescherming tegen evoluerende cyberbedreigingen.

Arthur Benting, technisch directeur van CHI, benadrukt hoe belangrijk het is om voorbereid en weerbaar te zijn tegen cyberbedreigingen. Hij werpt essentiële vragen op die organisaties zichzelf zouden moeten stellen over hun paraatheid voor een cybercompromis en de kwaliteit van hun cyberbeveiligingspartners. “Hoe vaak oefen je voor een potentiële bedreiging?” vraagt hij, “en heb je de juiste partner?”.

Vertrouwen tussen partners van het grootste belang

Grant Ferreira, NEC XON Security Solutions Engineer Architect, benadrukt de noodzaak van een op vertrouwen gebaseerde relatie tussen organisaties en hun cybersecuritypartners. Hij benadrukt de unieke band tussen CHI en NEC XON, waar beide partijen openlijk samenwerken en verantwoordelijkheden delen. Ferreira prijst de inclusieve benadering van Benting – hij verwelkomt NEC XON als een integraal onderdeel van het team. Deze open communicatie maakt wederzijdse groei mogelijk, waarbij beide partijen erkennen dat er gebieden voor verbetering zijn en samen grenzen verleggen.

Sinds Bentings recente aanstelling heeft hij een onderzoek uitgevoerd dat gebieden aan het licht bracht waar de beveiligingsinfrastructuur van CHI kon worden versterkt. Dit was de aanleiding om NEC XON te benaderen, dat hielp bij het beoordelen van de situatie. Tijdens deze overgangsperiode moest CHI een aantal mogelijkheden aanpakken om de bestaande beveiligingsarchitectuur te versterken, vooral met betrekking tot applicaties. Twee factoren speelden een cruciale rol bij de verbetering van de omgeving door CHI. Ten eerste de snelle levering en implementatie van een geüpgraded firewallsysteem, mogelijk gemaakt door NEC XON. Ten tweede de nauwe samenwerking tussen CHI, NEC XON en KPMG, die hand in hand werkten om ervoor te zorgen dat een verbeterde beveiligingsstructuur kon worden ontworpen, geconfigureerd en met succes geïmplementeerd. KPMG werd aangesteld door het moederbedrijf van CHI, Coca-Cola Atlanta, om het netwerkherontwerpproject van CHI te faciliteren.

Arthur Benting, technisch directeur van CHI.

De samenwerking leidde tot de deprovisionering van oudere beveiligingsinfrastructuur en de implementatie van nieuwe Fortigate firewalls. Deze upgrade verbetert niet alleen de beveiligingsconfiguratie van CHI, maar positioneert de organisatie ook voor haar digitaliseringsreis in de komende vijf jaar.

Eenvoud kan beveiliging verbeteren

Ferreira merkt op dat CHI vóór deze samenwerking een complexe reeks firewalls had, wat effectief beveiligingsbeheer in de weg stond. De overgang naar een eenvoudiger, geconsolideerd systeem verminderde de complexiteit en minimaliseerde de externe voetafdruk van CHI, waardoor de algehele beveiliging werd verbeterd.

Benting benadrukt het belang van investeren in cyberbeveiliging. Hij benadrukt het belang van het kiezen van de juiste partners – met een sterke regionale aanwezigheid en reputatie. “NEC XON is een vitaal onderdeel van de cybersecuritystrategie van CHI en speelde een sleutelrol bij het identificeren van risico’s en potentiële toegangspunten tijdens de beoordelingsfase”, legt hij uit. Ferreira voegt eraan toe dat effectieve cybersecurity voor bedrijven verder gaat dan het inzetten van technologie en voortdurende samenwerking en het delen van best practices vereist.

Het partnerschap met NEC XON heeft CHI in staat gesteld om de bedrijfsgroei te versnellen en tegelijkertijd een sterke focus op cyberbeveiliging te behouden. Benting trekt een analogie met een auto en benadrukt dat superieure remmen essentieel zijn om hogere snelheden te bereiken. Op dezelfde manier stelt effectieve cybersecurity organisaties in staat om met vertrouwen hun digitale reis te vervolgen. NEC XON functioneert als een integraal onderdeel van het team van CHI, dat de organisatie consequent uitdaagt en adviseert over hoe zij opkomende bedreigingen voor kan blijven.Source link

Internet Blabla

Internet blabla, probeert de beste cyber security content op het internet te verzamelen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Er zijn meerdere artikelen die aangeleverd worden door lezers en cyber security bedrijven, daarnaast zijn er een aantal bloggers en journalisten actief met het plaatsen van actuele cyber security vraagstukken.