CTIVD: meer personeel nodig voor toezicht op ruimere bevoegdheden AIVD

CTIVD: meer personeel nodig voor toezicht op ruimere bevoegdheden AIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft meer personeel nodig om effectief toezicht te kunnen houden op de ruimere bevoegdheden die de AIVD en MIVD door een nieuw wetsvoorstel tijdelijk krijgen. Onlangs presenteerde het kabinet de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Het wetsvoorstel biedt de AIVD en de MIVD tijdelijk meer handelingsruimte wat betreft de inzet van de hackbevoegdheid en onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Daarnaast voorziet het in mogelijkheden om bulkdatasets langer te bewaren wanneer de nationale veiligheid dat vraagt. Over het geheel genomen kan de CTIVD zich vanuit toezichtperspectief vinden in de uitgangspunten van de Tijdelijke wet.

Het uitgangspunt dat het toezicht niet wordt afgeschaald, maar op bepaalde punten wordt verlegd, is onderbouwd uitgewerkt, aldus de toezichthouder. Toch zijn er nog verschillende aandachtspunten. De eerste is dat de Tijdelijke wet een belangrijke wijziging met zich meebrengt voor het toezicht van de CTIVD. Daarbij zal het toezicht van de toezichthouder worden uitgebreid met toezichtactiviteiten die tijdens de uitvoering van bijzondere bevoegdheden door de diensten moeten plaatsvinden.

“Om aan deze nieuwe taken effectief invulling te kunnen geven, zal de CTIVD additionele juridische en technische capaciteit en kennis moeten verwerven”, schrijft de toezichthouder in een reactie op het wetsvoorstel. Volgens de CTIVD zijn er tien fulltime medewerkers nodig om effectief toezicht uit te oefenen op hetgeen in de Tijdelijke wet is geregeld en de continuïteit van het toezicht alsmede de versterking van de slagkracht van de diensten te waarborgen.

“Met een beoogde inwerkingtreding per 1 juli, betekent dit dat nog in april er tenminste duidelijkheid moet zijn over het noodzakelijke budget en dat de werving en uitbreiding van huisvesting direct kan starten”, laat de CTIVD aan het kabinet weten. Verder vindt de CTIVD dat het informatie met de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) moet kunnen uitwisselen zonder de AIVD of MIVD hier eerst over te informeren. Iets dat nu wel in Tijdelijke wet staat vermeld.

De tijdelijke wet zou na vier jaar vervallen. In de tussentijd wil het kabinet de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) aanpassen. “Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan zal bezien moeten worden of een wetstraject tot verlenging van de tijdelijke wet moet worden ingezet”, zo laat de memorie over de Tijdelijke wet weten.

Bron: https://www.security.nl/posting/750371/CTIVD%3A+meer+personeel+nodig+voor+toezicht+op+ruimere+bevoegdheden+AIVD?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.