De kloof overbruggen tussen cyberbeveiliging en biomedische teams

De kloof overbruggen tussen cyberbeveiliging en biomedische teams


In de gezondheidszorg is cyberbeveiliging niet alleen de zorg van Chief Information Security Officers (CISO’s). Het gaat om een strategische aanpak om gevoelige informatie en systemen te beschermen, en deze verantwoordelijkheid ligt bij verschillende personen binnen een organisatie. Cyberbeveiligingsstrategieën moeten worden afgestemd op elke organisatie, rekening houdend met factoren zoals omvang, sector en branchespecifieke regelgeving. Ongeacht deze verschillen blijft de uitdaging: organisaties van diverse teams met verschillende expertise, culturen en prioriteiten.

In de context van organisaties voor de levering van gezondheidszorg (HDO’s), waar biomedische beoefenaars en ondersteunend personeel integraal deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten, is het verband tussen cyberbeveiliging en patiëntveiligheid van cruciaal belang. Het betrekken van deze mensen bij discussies over cyberbeveiliging kan echter complex zijn vanwege bepaalde barrières:

Gebrek aan begrip of technische achtergrond: biomedische beroepsbeoefenaars hebben mogelijk beperkte kennis van technologie en cyberbeveiliging en begrijpen mogelijk niet de implicaties van onveilige systemen of praktijken.

Verschillende prioriteiten: De primaire focus van biomedici ligt op patiëntenzorg, terwijl de primaire focus van de CISO ligt op het beschermen van systemen en gegevens.

Weerstand tegen verandering: Biomedische behandelaars kunnen zich verzetten tegen veranderingen in de workflow, vooral als ze geloven dat veranderingen in de beveiliging of beveiligingsmaatregelen hun vermogen om zorg te verlenen zullen vertragen.

Tijdsbeperkingen: Klinisch personeel heeft vaak weinig tijd en geeft mogelijk geen prioriteit aan cyberbeveiligingstraining of -besprekingen.

Om deze uitdagingen te overwinnen, is het belangrijk om proactief te werk te gaan en de voordelen te communiceren van initiatieven die beveiligingsteams aansturen. Hier zijn strategieën die effectief zijn gebleken:

Leg de risico’s uit: Als je belangrijke veranderingen doorvoert, geef dan duidelijke redenen voor de veranderingen. Benadruk de mogelijke gevolgen als een verandering niet wordt doorgevoerd, leg de risico’s uit en de redenen waarom je doet wat je doet en je zult een team van bondgenoten opbouwen.

Benadruk patiëntveiligheid: De impact van initiatieven op het gebied van cyberbeveiliging op de veiligheid van patiënten onder woorden brengen. Leg uit hoe het beveiligen van systemen de veiligheid van patiënten kan verbeteren door gevoelige informatie te beschermen en de uptime van systemen te garanderen als ze bestand zijn tegen cyberaanvallen. Het offline halen van een apparaat voor onderhoud kan een verstorende gebeurtenis zijn voor de klinische zorg, maar door samen te werken met klinisch personeel en hen te informeren over de gevolgen voor de patiëntveiligheid van het niet patchen van een apparaat, kan de operationele pijn die gepaard gaat met downtime van apparaten enigszins worden verlicht.

Zorg voor training: Bied trainingssessies aan om biomedisch personeel het belang van cyberbeveiliging te laten inzien, en praktische maatregelen om elke dag cyberveilig te zijn in zowel professionele als persoonlijke omgevingen. Geef uw medewerkers regelmatig voorlichting over cyberbeveiliging, zoals phishing en het gebruik van sterke wachtwoorden. Biomedisch personeel staat in de zorg vaak bloot aan andere cyberrisico’s dan uw kenniswerkers. Realiseer de grootste trainingsimpact door ervoor te zorgen dat de training relevant en specifiek is voor de doelgroep.

Beschikbaar zijn: Creëer een open communicatieomgeving. Maak beveiligingscontroles transparant om riskant gedrag te ontmoedigen en best practices aan te moedigen. Bouw een band op met biomedisch personeel, ga in op hun vragen en begrijp hun zorgen.

Geef het goede voorbeeld: Laat het belang van beveiliging zien door de praktijken in je eigen team te volgen en moedig anderen aan hetzelfde te doen met open cybercommunicatie.

Door deze stappen te nemen, kunnen biomedische medewerkers een diepere waardering krijgen voor de rol van cyberbeveiliging in hun vakgebied en samenwerken om de veiligheid van patiënten te verbeteren, de beveiligingsinfrastructuur van de organisatie te verbeteren en uiteindelijk een veiligere en efficiëntere gezondheidszorgomgeving te creëren.

Bij Claroty begrijpen we dat het opzetten van een sterke cyberbeveiliging in de gezondheidszorg geen eenvoudige taak is. Met de ervaring van het werken met vele HDO’s brengt het Claroty-team een schat aan praktische kennis mee om de workflow te optimaliseren en de time-to-value van de opdracht te versnellen. Wij helpen teams de ROI te verhogen en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit van zorg te garanderen binnen een veilig digitaal landschap.Source link

Internet Blabla

Internet blabla, probeert de beste cyber security content op het internet te verzamelen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Er zijn meerdere artikelen die aangeleverd worden door lezers en cyber security bedrijven, daarnaast zijn er een aantal bloggers en journalisten actief met het plaatsen van actuele cyber security vraagstukken.