Deense crisisopvang mocht in noodsituatie bsn-nummer via sms vragen

Deense crisisopvang mocht in noodsituatie bsn-nummer via sms vragen

Een Deens crisiscentrum dat opvang voor jongeren biedt mocht in een noodsituatie via sms om een bsn-nummer en naam van een kind vragen, zo heeft de Deense privacytoezichthouder geoordeeld. De databeschermingsautoriteit had een onderzoek ingesteld nadat het te horen kreeg dat een dergelijke situatie zich bij Joannahuset had voorgedaan.

Vorig jaar augustus wilde een jongere zich bij Joannahuset inschrijven. Het crisiscentrum wilde eerst de identiteit van de jongere verifiëren voordat die onderdak kreeg. Het bleek echter niet mogelijk om de voogd van de jongere via beveiligde e-mail te bereiken, waarop werd besloten om via sms om het burgerservicenummer en de naam te vragen.

Volgens het crisiscentrum zou het aanzienlijke negatieve gevolgen voor de jongere kunnen hebben als er geen onderdak geboden werd, waarop het personeel besloot om van de gebruikelijke procedure af te wijken. De Deense privacytoezichthouder stelt dat de privacywetgeving eist dat voor het versturen van vertrouwelijke informatie een passende beveiliging wordt toegepast, wat niet het geval is bij het gebruik van sms.

Door het onversleuteld versturen van informatie via sms is er een aanzienlijk potentieel risico op verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en toegang tot de verwerkte gegevens, zo stelt de privacytoezichthouder. Ook het crisiscentrum erkent dat het versturen van vertrouwelijke informatie via sms niet voldoende veilig is en het deze oplossing alleen toepast in speciale situaties waar veiligere communicatiemethodes niet tijdig zijn te gebruiken met betrekking tot het belang van het kind.

De privacytoezichthouder komt tot de conclusie dat in uitzonderlijke omstandigheden andere belangen, zoals de bescherming van een leven of de gezondheid van kwetsbare personen, zwaarder wegen dan de privacywetgeving. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan moet de datacontroller de overwegingen wel goed vastleggen bij het maken van de beslissing. In dit geval was het dan ook acceptabel om sms als communicatiemethode te gebruiken voor het ontvangen van het bsn-nummer en naam van kind. De toezichthouder stelde dan ook geen overtreding vast.

Bron: https://www.security.nl/posting/753321/Deense+crisisopvang+mocht+in+noodsituatie+bsn-nummer+via+sms+vragen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.