Defensie wil meer cyberspecialisten werven en digitale slagkracht vergroten

Defensie wil meer cyberspecialisten werven en digitale slagkracht vergroten

Defensie wil de komende jaren meer cyberspecialisten aantrekken en de digitale slagkracht vergroten, zo staat in de vandaag gepresenteerde Defensienota 2022 (pdf). Volgens de nota zijn toenemende cyberaanvallen een continue bedreiging voor vitale infrastructuur en processen. Het is daarom nodig de noodzakelijke moderniseringen door te voeren. “Dat betekent dat over de hele linie ingezet wordt op informatiegestuurd optreden, automatisering en robotisering, cyber(security), elektronische oorlogvoering en de (aanwezigheid in) de ruimte.”

In de Defensienota staan zes actielijnen vermeld, waarbij de zesde actielijn “Informatiegestuurd werken en optreden” is. Defensie stelt dat het slagveld digitaliseert en de hoeveelheid data enorm toeneemt. “De defensieorganisatie moet informatie sneller en slimmer verkrijgen, verwerken en verspreiden om gericht te sturen en zo succesvol te kunnen zijn in moderne conflicten en crises: dat is de kern van informatiegestuurd optreden.”

Zo is Defensie van plan om van meer sensoren gebruik te maken om zo in inzetgebied zicht te krijgen op de omgeving. “Door die data te verwerken tot informatie en gericht te delen met andere militairen in de operatie krijgen zij snel een zo volledig mogelijk beeld.” Het is dan ook de bedoeling om te investeren in ondersteunende systemen en software. Daarbij worden ook technologieën zoals data science en Artificial Intelligence geïntegreerd in de processen van Defensie.

Verder laat de nota weten dat Defensie de komende jaren in de digitale slagkracht gaat investeren om zo opgewassen te zijn en te blijven tegen de almaar groeiende cyberdreigingen. Hiervoor moeten ook meer cyberspecialisten worden aangetrokken. Om dit te realiseren zal Defensie de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel verbeteren. Ook moeten er meer maatwerk en keuzemogelijkheden komen.

Daarnaast zal Defensie de offensieve en defensieve cybercapaciteiten uitbreiden en worden er meer mogelijkheden gecreëerd om te trainen in het cyber- en informatiedomein op eigen, van het internet afgesloten, netwerken. “Met de Defensienota bouwen we aan een wendbare en toekomstbestendige krijgsmacht. Door te investeren in onze mensen, ondersteuning, materieel en samenwerking”, aldus minister Ollongren van Defensie.

Bron: https://www.security.nl/posting/755502/Defensie+wil+meer+cyberspecialisten+werven+en+digitale+slagkracht+vergroten?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.