Eerste Kamer akkoord met aanpassing Wet basisregistratie personen

Eerste Kamer akkoord met aanpassing Wet basisregistratie personen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een aanpassing van de Wet basisregistratie personen, die ervoor moet zorgen dat het gebruik van data-analyses om onjuiste adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te vinden structureel wordt vastgelegd. De stemming werd als hamerstuk afgedaan. Had er wel een stemming plaatsgevonden, dan hadden de Partij van de Dieren en de SP tegengestemd. Bij de stemming in de Tweede Kamer, die eerder dit jaar plaatsvond, waren SP, PvdD, DENK en Omtzigt tegen.

In 2014 ging het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van start om de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren en zo adresgerelateerde fraude tegen te gaan. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is een samenwerkingsverband van gemeenten, de minister van Binnenlandse Zaken en bestuursorganen die gebruikmaken van de adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de BRP.

“Iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan dit gebruiken om bijvoorbeeld (belasting)schulden en boetes te ontwijken of te frauderen, maar kan ook ‘onzichtbaar’ zijn waardoor hulp niet geboden kan worden. Daarnaast is ook lang niet iedere burger zich bewust van de noodzaak voor een goede inschrijving waardoor er onbedoeld fouten in de registratie ontstaan”, aldus de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Bij de LAA wordt gebruikgemaakt van data-analyses en risicoprofielen om naar mogelijk onjuiste adresgegevens in de BRP te zoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om alle adressen waarop relatief veel mensen staan geregistreerd of alle personen die vaker dan vier keer in een jaar bij een gemeente een verhuizing hebben doorgegeven. Deze mogelijk onjuiste adresgegevens worden gedeeld met de betreffende gemeente. Vervolgens vindt er een huisbezoek plaats om de situatie ter plekke te beoordelen. Indien nodig wordt de registratie in de BRP aangepast.

Met het akkoord van de Eerste Kamer is de LAA in de wet vastgelegd. In lagere regelgeving wordt vervolgens uitgewerkt welke persoonsgegevens er worden verwerkt en hoe de risicoprofielen eruit zien. De Raad van State buigt zich nog over deze lagere regelgeving. Naar verwachting kan de wet dan per 1 januari volgend jaar in werking treden.

Bron: https://www.security.nl/posting/770171/Eerste+Kamer+akkoord+met+aanpassing+Wet+basisregistratie+personen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.