GroenLinks wil opheldering over gebrekkige AVG-naleving gemeenten

GroenLinks wil opheldering van staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering over de gebrekkige naleving van de AVG door Nederlandse gemeenten. Aanleiding is onderzoek van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat de tien grootste gemeenten van Nederland zich onvoldoende aan de privacywet houden.

Zo zijn de verwerkingsregisters niet compleet en actueel, waardoor gemeenten niet voldoende weten welke gegevens ze verwerken, met welk doel, of die verwerking rechtmatig en veilig is en met wie er wordt samengewerkt. Verder blijkt dat burgers die een beroep doen op hun AVG-rechten, bijvoorbeeld door inzage te verzoeken van welke gegevens de gemeente over hen heeft, vaak lang moeten wachten. Processen zijn niet overal op orde en wettelijke termijnen worden onterecht verlengd en overschreden.

Bits of Freedom komt op basis van de ontvangen gemeentedocumenten tot de conclusie dat bij vrijwel alle gemeenten er sprake is van een capaciteitsprobleem, doordat er onvoldoende middelen worden vrijgemaakt voor gegevensbescherming. “Zonder capaciteit en middelen, kunnen er ook geen stappen gezet worden om de AVG alsnog naar behoren na te leven”, aldus de burgerrechtenbeweging.

“Hoe verklaart u dat deze gemeenten onvoldoende en onzorgvuldig omgaan met gegevens van hun
inwoners, terwijl de AVG al vier jaar van kracht is, en de gemeente Utrecht, als enige, zich wel houdt
aan deze verordening?”, vraagt GroenLinks-Kamerlid Bouchallikh. Ze wil ook van Van Huffelen weten wat voor beeld dit geeft aan andere organisaties dat een voorbeeldorganisatie als de gemeente zich niet houdt aan de AVG.

“Erkent u dat dit niet een alleenstaand incident is, maar dat het niet naleven van de AVG een probleem is in meerdere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst?”,vraagt het GroenLinks-Kamerlid verder. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken wat zij na dit soort incidenten doet en hoe voorkomen wordt dat er van digitaal schandaal naar digitaal schandaal wordt gehopt.

Tevens is Van Huffelen gevraagd hoe zij de onderzochte gemeenten gaat helpen om wel aan de AVG te voldoen en of zij het ermee eens is dat gemeenten eerst aan de basisvoorwaarden van de privacywet moeten voldoen
voordat zij kunnen experimenteren met dataprojecten en algoritmen. De staatssecretaris heeft drie weken om met een reactie te komen.

Bron: https://www.security.nl/posting/756445/GroenLinks+wil+opheldering+over+gebrekkige+AVG-naleving+gemeenten?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.