Justis gaat bij VOG voor specifieke beroepen ook politiegegevens opvragen

Justis gaat bij VOG voor specifieke beroepen ook politiegegevens opvragen

Screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat vanaf morgen bij VOG-aanvragen voor bepaalde beroepen ook standaard politiegegevens raadplegen. Justis is een overheidsorganisatie die de betrouwbaarheid van personen en organisaties beoordeelt en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van VOG’s die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Justis behandelt jaarlijks rond de 1,4 miljoen VOG-aanvragen. Voor beroepen waarbij een hoge mate van integriteit is vereist wordt vanaf morgen de zogenoemde VOG politiegegevens ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde medewerkers bij de douane, een gevangenisbewaarder of een parketsecretaris bij het OM die strafzaken voorbereid.

Een VOG politiegegevens is een VOG, waarbij naast het strafblad ook altijd politiegegevens worden geraadpleegd en waarbij deze politiegegevens op zichzelf doorslaggevend kunnen zijn voor de weigering van de VOG. Ook als de persoon in kwestie verder geen strafblad heeft. Met de informatie uit de politiegegevens moet Justis beter kunnen beoordelen of er redenen zijn om een VOG politiegegevens niet af te geven.

Justis kijkt naar hoe vaak iemand voorkomt bij de politie, of dat recent is of al lang geleden en of de informatie relevant is voor de functie die iemand wil uitvoeren. Informatie van mensen die in de systemen staan als slachtoffer, aangever of getuige wordt niet meegewogen. Een enkele, eenvoudige staande houding of melding zullen de afgifte van een VOG politiegegevens niet in de weg staan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt aan de hand van wettelijk vastgestelde criteria bij welke beroepen deze politiegegevens altijd mogen worden opgevraagd. Het gaat om functies met de bevoegdheid om geweld te gebruiken, met toegang tot gevoelige informatie op het terrein van openbare orde, veiligheid en handhaving van de rechtsorde, of betrokkenheid bij integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Naar verwachting zullen dit jaar ongeveer drieduizend VOG politiegegevens worden aangevraagd.

Bron: https://www.security.nl/posting/759040/Justis+gaat+bij+VOG+voor+specifieke+beroepen+ook+politiegegevens+opvragen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.