Kaag: banken niet wettelijk verplicht om contant geld te beperken

Kaag: banken niet wettelijk verplicht om contant geld te beperken

Er zijn geen wettelijke eisen die banken verplichten om contant geld te beperken. Daarnaast moeten banken proportioneel omgaan met antiwitwasmaatregelen, zo stelt minister Kaag van Financiën. Ze reageerde op vragen van de PVV en VVD naar aanleiding van berichtgeving dat banken, om witwasrisico’s te beperken, contante transacties sterk willen terugdringen of zelfs verbieden.

Zo wil Rabobank in sommige sectoren, zoals de metaal- en schroothandel, het gebruik van contant geld helemaal verbieden. VVD-Kamerlid Heinen wilde dat de minister een overzicht zou geven van banken die het gebruik van contant geld helemaal verbieden en of het klopt dat bedrijven een limiet van tien procent contante transacties krijgen opgelegd.

“Ik heb geen volledig overzicht van de banken die mitigerende maatregelen nemen op het gebied van contant geld en hoe die mitigerende maatregelen er precies uit zien. Uit navraag bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), begrijp ik dat er geen algemeen maximumpercentage voor cashtransacties is bij hun leden”, antwoordt Kaag. “Wel heb ik signalen ontvangen dat er banken zijn die klanten, waarbij sprake is van excessief gebruik van contant geld, vragen om het aantal contante transacties terug te brengen naar een niveau dat meer aansluit bij het gemiddelde gebruik van contant geld in de sector.”

De minister merkt op dat contant geld een wettig betaalmiddel is en moet blijven en er geen wettelijke eisen zijn die banken verplichten om contant geld te beperken. Met banken is afgesproken dat ze antiwitwasmaatregelen proportioneel inzetten en toespitsen op de specifieke risico’s per klant, zodat het legitieme gebruik van contant geld niet wordt gehinderd, merkt Kaag op.

Heinen vroeg de minister dan ook of zij bereid is banken op korte termijn aan te spreken over de zorgen die kleine ondernemers hebben over contant geld. “Ja. Ik zal in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer benadrukken dat ik van banken verwacht dat zij proportionaliteit toepassen bij het implementeren van mitigerende maatregelen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)”, reageert Kaag.

Bron: https://www.security.nl/posting/751927/Kaag%3A+banken+niet+wettelijk+verplicht+om+contant+geld+te+beperken?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.