Kabinet maakt documenten over centrale biometrische database deels openbaar

Kabinet maakt documenten over centrale biometrische database deels openbaar

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering heeft twee documenten over de plannen van het kabinet om pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen voor identiteitskaarten en paspoorten centraal op te slaan deels vrijgegeven. Het gaat om een ontwerpdocument en een beslisnota over het in consultatie gaan van het wetsvoorstel. Het kabinet wil namelijk de Paspoortwet wijzigen zodat de centrale biometrische database mogelijk wordt.

Wie op dit moment een paspoort of identiteitskaart aanvraagt moet pasfoto, vingerafdrukken en handtekening afstaan. De gegevens worden bij de gemeente bewaard. Na de uitgifte van het identiteitsdocument worden de afgenomen vingerafdrukken verwijderd. Als het aan het kabinet ligt wordt de Paspoortwet aangepast. “Zodat de pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen digitaal op een centrale plek worden opgeslagen.”

Volgens het kabinet is deze aanpassing nodig voor mensen die een nieuw paspoort of identiteitskaart in een andere gemeenten aanvragen. Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een id-kaart kan de gemeente de pasfoto van de aanvrager vergelijken met de vorige aanvraag. Wanneer de vorige aanvraag bij een andere gemeente is gedaan, moeten de gemeenten elkaar vragen om de pasfoto’s. “Dat kost tijd en er is kans op fouten”, aldus het kabinet. Hoe vaak erin dit proces fouten worden gemaakt laat het kabinet niet weten.

Het wetsvoorstel “Centrale voorziening voor biometrische gegevens Paspoortwet” moet nog voor advies naar de Raad van State en zal daarna pas bij de Tweede Kamer worden ingediend. Afgelopen juni ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van de Wet Open Overheid (Woo) een verzoek, waarbij informatie over het wetsvoorstel werd gevraagd. De verzoeker maakt zich zorgen dat de pasfoto in de centrale biometrische database wordt gebruikt voor geautomatiseerde gezichtsherkenning in het maatschappelijk verkeer.

Er is besloten om twee documenten (deels) openbaar te maken, namelijk de Programma Start Architectuur (PSA) van het programma VRS (Verbeteren Reisdocumentenstelsel) en een beslisnota over het in consultatie gaan van het
wetsvoorstel. De PSA beschrijft de totale context van de verbeteringen waar het Verbeteren Reisdocumentenstelsel voor zou moeten zorgen, waarbij de eerste contouren van een centrale biometrische database zijn geschetst. Bij 346 documenten heeft het ministerie besloten die niet vrij te geven, omdat er sprake is van concepten ter voorbereiding van het conceptwetsvoorstel.

In de PSA wordt ook ingegaan op het gebruik van de gegevens voor opsporingsdoeleinden. “Opsporingsinstanties kunnen in gevallen waarin zij daartoe bevoegd zijn een gemotiveerd verzoek doen aan de uitgevende instantie om deze gegevens aan hen te verstrekken voor een concreet onderzoek. Dit verzoek wordt per geval beoordeeld door de uitgevende instantie en beperkt zich tot uitsluitend het verstrekken van de gezichtsopnames en/of handtekeningen. Dit is al zo in het huidige systeem en wordt niet anders”, aldus het document.

Stichting Privacy First sloeg afgelopen juni alarm voor de plannen om een centrale biometrische database in te voeren. “Een overtuigende noodzaak en proportionaliteit van een dergelijke databank is in de concept-memorie van toelichting bij het huidige wetsvoorstel niet te vinden en is overigens ook ondenkbaar. De ervaring leert bovendien dat dergelijke databanken in de loop der tijd altijd voor allerlei onvoorziene doelen zullen worden gebruikt en misbruikt (function creep) en dat oorspronkelijke bewaartermijnen steeds verder zullen worden opgerekt.”

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/772693/Kabinet+maakt+documenten+over+centrale+biometrische+database+deels+openbaar?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.