Kamervragen over onnodig opslaan van gegevens over burgers door politie

Kamervragen over onnodig opslaan van gegevens over burgers door politie

De politie blijkt van negen miljoen mensen verhuizingen, huwelijken, geboortes en andere levensgebeurtenissen automatisch bij te houden, zo meldde Trouw deze week. Aanleiding voor BIJ1 om Kamervragen aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid te stellen. De verzamelde gegevens zijn afkomstig uit de Basis Registratie Personen (BRP) en worden automatisch door politie opgevraagd. De politie verzamelt zo informatie over onder andere verdachten, slachtoffers, getuigen of mensen die ooit een aangifte hebben gedaan.

Wanneer er gegevens in de BRP veranderen wordt dit automatisch in het politiesysteem verwerkt. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens uitte al in 2015 zorgen over de data-afname. Het systeem is echter nog altijd niet aangepast, wat volgens de politie komt doordat het om grote logge applicaties gaat die niet zomaar zijn uit te zetten. Wel zou er dit jaar met het doorvoeren van nieuw beleid begonnen moeten worden. Dan zal er alleen van specifieke groepen of handmatig geselecteerde personen automatisch data worden verzameld.

BIJ1-Kamerlid Simons heeft nu om opheldering gevraagd en wil dat de politie met de gegevensverzameling stopt. “Welke acties gaat u ondernemen om deze zoveelste onrechtmatige gegevensverwerking door de politie te stoppen? Bent u bereid bij de politie per direct een stappenplan en concreet tijdspad op te vragen voor het stopzetten van onrechtmatige en buitenproportionele gegevensverzameling middels afnemersindicaties?”, zo vraagt ze aan de minister.

Yesilgöz moet ook duidelijk maken wat ze ervan vindt dat de politie nog altijd geen nieuw beleid heeft doorgevoerd en of ze bereid is te onderzoeken of de politie op andere manieren buitenproportioneel en onnodig
gegevens verzamelt van mensen in Nederland. “Op welke wijze en gaat u erop toezien dat de Nederlandse politie, Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming nakomt?”, vraagt Simons verder. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Eerder deze week kwam Rejo Zenger van Bits of Freedom tegenover NRC met een reactie op het nieuws. Zenger doet al sinds 2009 onderzoek naar hoe de politie gegevens van burgers opslaat. “Het is al meer dan tien jaar bekend dat de politie de Wet politiegegevens overtreedt en toch komt de organisatie er nog steeds mee weg. Het is in de Tweede Kamer besproken, maar de meeste partijen daar maken er geen groot probleem van”, zo laat hij weten. “Ook de Autoriteit Persoonsgegevens grijpt niet in. Die zegt altijd dat ze de politie stimuleert om zich aan de wet te houden. Als dat jarenlang geen effect heeft, dan wordt het tijd voor zwaardere middelen.”

Bron: https://www.security.nl/posting/762799/Kamervragen+over+onnodig+opslaan+van+gegevens+over+burgers+door+politie?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.