KLM mag kandidaat-piloten wegens privacyinbreuk niet vragen naar vaccinatie

KLM mag kandidaat-piloten wegens privacyinbreuk niet vragen naar vaccinatie

KLM mag kandidaat-vliegers in een sollicitatieprocedure niet vragen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. De vraag is namelijk een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-vlieger, waarvan KLM de noodzaak niet voldoende heeft aangetoond, zo heeft de kantonrechter vandaag beslist in een door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers aangespannen kort geding.

Volgens KLM wordt er alleen gevraagd of vliegers volledig inzetbaar zijn, waarvan een vaccinatie tegen corona volgens KLM deel uitmaakt. In een enkel gesprek is daadwerkelijk de vraag gesteld of een kandidaat volledig gevaccineerd is. In het geval een kandidaat aangeeft niet volledig gevaccineerd te zijn of bereid daartoe, of geen antwoord op de vraag wil geven, biedt KLM de kandidaat geen baan als vlieger aan. KLM zegt dat het zich niet kan veroorloven om kandidaten aan te nemen die beperkt inzetbaar zijn door het ontbreken van een vaccinatie tegen corona.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) stelt dat KLM hiermee handelt in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Medische Keuringen (WMK). Tevens vindt de vereniging dat KLM met deze handelswijze ongeoorloofd onderscheid maakt op basis van vaccinatiestatus tegen corona tussen reeds in dienst zijnde vliegers en nieuwe vliegers, nu voor in dienst zijnde vliegers geen vaccinatieverplichting geldt.

Daarnaast geldt volgens de VNV dat een werkgever op grond van artikel 11 grondwet en artikel 8 EVRM geen vaccinatieplicht aan werknemers mag opleggen vanwege de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens over de lichamelijke integriteit. Door de vaccinatievraag aan kandidaat-vliegers te stellen en hen af te wijzen als zij negatief beantwoorden legt KLM de facto wel een vaccinatieplicht op aan (nieuwe) medewerkers, zo stelt de vereniging, die van een onrechtmatige handelswijze spreekt.

Inbreuk

Volgens de rechter maakt KLM met het verlangen van een coronavaccinatie inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-vliegers. “Het besluit om je al dan niet te laten vaccineren is immers iets wat bij uitstek behoort tot deze persoonlijke levenssfeer. Het van de kandidaat-vlieger verlangen dat zij gevaccineerd is en een positief antwoord geeft op die vraag naar de vaccinatiestatus maakt daarop derhalve een inbreuk. KLM laat daarmee de kandidaat-vliegers die in dienst willen treden van KLM daarin geen keuze”, aldus het vonnis.

De rechter voegt toe dat een dergelijke inbreuk onder omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. KLM heeft echter in deze procedure niet aannemelijk gemaakt dat het probleem van het rondkrijgen van de planning van vliegers door deze inbreuk op de levenssfeer van de kandidaat-vliegers kan worden opgelost, terwijl VNV voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat dit doel ook bereikt kan worden door andere, minder ingrijpende methoden, aldus de kantonrechter. KLM kon niet aantonen dat als zij alleen kandidaat-vliegers aanneemt die niet gevaccineerd zijn, op een personeelsbestand van ruim 3000 vliegers, zodanig in de problemen komt dat zij de planning niet meer rond kan krijgen.

“Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de door de KLM genomen maatregel proportioneel is en dat het door de KLM beoogde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden. KLM maakt aldus een ongerechtvaardigde inbreuk op de rechten van de kandidaat-vliegers”, oordeelt de rechter, die gezien deze conclusie niet besloot om de handelswijze aan de AVG te toetsen.

Bron: https://www.security.nl/posting/755647/KLM+mag+kandidaat-piloten+wegens+privacyinbreuk+niet+vragen+naar+vaccinatie?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.