Kuipers: GGD doet vanwege AVG niets met meldingen over onverzekerden

Kuipers: GGD doet vanwege AVG niets met meldingen over onverzekerden

De GGD’en en een deel van de Nederlandse gemeenten doen vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niets meer met de meldingen bij het Meldpunt Onverzekerden Zorg over onverzekerden, zo laat minister Kuipers van Volksgezondheid weten.

Via meldpuntonverzekerdenzorg.nl van koepelorganisatie GGD GHOR kunnen zorgverleners een melding doen om zo de zorg die aan onverzekerde burgers is geleverd vergoed te krijgen. “De melding heeft ook juist als doel de onverzekerde burger maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, zodat iemand weer een adres en zorgverzekering kan krijgen”, stelt Marcel Slockers, huisarts en straatdokter in Rotterdam.

Vorige maand besloot GGD-GHOR om niets meer met de meldingen te doen. “Ze vinden AVG-regelgeving bij deze onverzekerde epidemie belangrijker dan het grondwettelijke recht op zorg voor kwetsbaren. Ze zijn banger voor de Autoriteit Persoonsgegevens dan voor de gezondheid en claims van onverzekerden”, aldus Slockers in een column in Medisch Contact.

Naar aanleiding van zijn column vroeg SP-Kamerlid Hijink minister Kuipers om opheldering waarom de meldingen niet meer worden verwerkt. “De reden dat GGD GHOR Nederland deze beslissing heeft moeten nemen is gelegen in het feit dat in de zomer van 2021 is geconstateerd dat er geen wettelijke grondslag is voor GGD’en en gemeenten is om deze meldingen te verwerken”, legt de minister uit. “Naast een deel van de GGD’en heeft ook een deel van de gemeenten aangegeven deze meldingen niet te kunnen verwerken, omdat deze verwerking in strijd is met de AVG.”

De minister voegt toe dat ook het ministerie van Volksgezondheid heeft vastgesteld dat er een wettelijke grondslag ontbreekt voor gegevensverstrekking op grond van de meldingen. Er is wel een wettelijke grondslag voor bemoeizorg. Dit is een vorm van zorg waarbij GGD’en zelf op mensen afstappen die complexe problemen hebben op meerdere gebieden in hun leven. Deze grondslag blijkt echter niet te gelden voor meldingen die worden gedaan in het kader van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Verder laat Kuipers weten dat er sinds de invoering van de AVG sprake is van grotere alertheid op het gebied van privacy. Volgens de minister heeft zijn ministerie inmiddels stappen gezet om wetgeving op te stellen die noodzakelijk is om de grondslag voor het verwerken van de meldingen alsnog te borgen. Daarnaast zou de zorg aan de personen in kwestie niet in het geding zijn, aldus de minister.

“Het gevolg is vooral dat de zorg aan deze mensen gefinancierd moet blijven vanuit de genoemde subsidieregeling, in plaats van dat deze zorg weer zo snel als mogelijk vanuit de zorgverzekering wordt gefinancierd. Ook kan een gevolg zijn dat mogelijk niet aan al deze mensen passende vervolghulp wordt geboden omdat zij mogelijk minder snel in beeld komen van gemeenten”, stelt de bewindsman.

Bron: https://www.security.nl/posting/755358/Kuipers%3A+GGD+doet+vanwege+AVG+niets+met+meldingen+over+onverzekerden?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.