Maakt het gebruik van AI in cyberbeveiliging de wereld veiliger?

Maakt het gebruik van AI in cyberbeveiliging de wereld veiliger?


Nu kunstmatige intelligentie steeds meer gemeengoed wordt in onze samenleving, wint het ook terrein in de cyberbeveiligingssector – ten goede en ten kwade. Terwijl wij de nieuwste AI-tools gebruiken om onze cyberbeveiliging te verbeteren, gebruiken cybercriminelen dezelfde technologieën om geavanceerdere aanvallen uit te voeren en onze verdediging te doorbreken.


We vragen ons dus af of AI de wereld veiliger maakt en wie er het meest van profiteert, de goeden of de slechten.


Wat is kunstmatige intelligentie?

Robot onderwijst wiskunde voor een schoolbord.

Kunstmatige intelligentie is een gebied van de computerwetenschap dat zich richt op het maken van software die de vermogens van de menselijke geest kan nabootsen of verbeteren om complexe uitdagingen op te lossen. Enkele daarvan zijn het vermogen om rationeel te denken, nieuwe informatie te leren, problemen te identificeren en op te lossen, en te leren van eerdere ervaringen.

De drie cruciale technologieën voor AI zijn machinaal leren (het vermogen van een machine om te leren en haar prestaties te verbeteren), diep leren (een onderdeel van machinaal leren dat zich bezighoudt met het simuleren van de menselijke geest), en verwerking van natuurlijke taal (het vermogen van een machine om menselijke taal en spraak te begrijpen).

Door AI aangedreven software en systemen zijn in staat gegevens te analyseren en zelfstandig actie te ondernemen, zonder dat menselijke tussenkomst nodig is. Enkele alledaagse voorbeelden van op AI gebaseerde toepassingen zijn geavanceerde zoekmachines, aanbevelingsalgoritmen, digitale assistenten, chatbots, autocorrectie en zelfs AI-kunstgeneratoren – als je van digitale kunst houdt, kun je overwegen computergegenereerde kunst met AI te maken.

Welke rol speelt AI in cyberbeveiliging?

AI staat sinds kort in de schijnwerpers van de cyberbeveiligingsindustrie. Het begon als een intelligente agent die zocht naar malware en andere anomalieën in beveiligingssystemen, maar breidde later zijn arsenaal uit om complexere beveiligingsproblemen aan te pakken.

AI kan nieuwe stammen van malware identificeren, zwakke schakels opsporen die verborgen zitten in talloze regels code, en cybercriminaliteit voorspellen voordat deze wordt gepleegd (misschien zelfs cyberaanvallen in de ruimte).

Dit zijn de belangrijkste rollen die AI speelt bij het versterken van cyberbeveiliging.

Geautomatiseerde ontdekking van bedrijfsmiddelen

Mensen lopen door een open bibliotheek met verschillende verdiepingen.

Aangezien IT-activa een topdoelwit zijn voor cybercriminelen, is het van cruciaal belang om actuele informatie te hebben over alle hardware, software en cloud-gebaseerde activa zoals data.

Omdat er voortdurend dingen veranderen op het netwerk van een organisatie, zoals nieuwe apparaten die steeds worden toegevoegd en verwijderd, kan het ontdekken van assets een serieuze uitdaging worden voor IT-managers. Dit is waar AI in het spel komt. Door asset discovery te automatiseren, maakt AI het hele proces efficiënter en minder vatbaar voor menselijke fouten. Ook versterkt AI de cyberbeveiliging van de organisatie door te zoeken naar kwetsbaarheden in zowel infrastructuur als systemen, zoals verouderde software, datalekken en kwetsbare apps.

Netwerkbewaking en -beheer

Het doel van netwerkbewaking is het verstrekken van relevante real-time informatie (zoals verkeersstroom, bandbreedtegebruik en uptime) die netwerkbeheerders informeren of een netwerk optimaal functioneert. Geholpen door AI kan een netwerkbewakingssysteem profiteren van automatisering, waardoor het bewakings- en onderhoudsproces wordt vereenvoudigd en versneld.

AI kan het netwerk bewaken zonder te stoppen en beheerders onmiddellijk waarschuwen voor ernstige problemen die moeten worden aangepakt, terwijl valse alarmen worden vermeden (hoewel sommige AI’s gevoelig zijn voor valse positieven). Bovendien kan AI problemen prioriteren, zodat beheerders weten welke problemen onmiddellijke aandacht vereisen.

Cyberaanvallen voorspellen en voorkomen

Agent overweegt kikker te arresteren wegens poging tot cybercrime

Door gebruik te maken van voorspellende AI kunnen beheerders waarschuwingen ontvangen over zero-day kwetsbaarheden in de software van de organisatie voordat een succesvolle cyberaanval plaatsvindt en onherstelbare schade wordt aangericht. Zonder dat zouden cybercriminelen zich op deze zwakke plekken kunnen richten door zogenaamde zero-day aanvallen uit te voeren met zero-day exploits die zelfs de softwareleveranciers zelf niet kennen.

Ook kan AI worden ingezet om cyberdreigingen en verdachte cyberactiviteiten te spotten. Standaard beveiligingssystemen kunnen nieuwe, geavanceerdere malware die in een ongekend tempo opduikt niet bijhouden. Met een helpende hand van AI en zijn geavanceerde algoritmen kan het echter patronen herkennen, malware ontdekken en zelfs de kleinste tekenen van malware- of ransomware-aanvallen detecteren voordat ze het IT-systeem binnendringen.

Als u denkt dat uw bedrijf te klein is voor serieuze cyberdreigingen, denk dan nog eens na. Er zijn cyberaanvallen waar bedrijven vaak mee te maken krijgen, ongeacht hun omvang.

Incidentbestrijding

Lego stormtroopers die een gewonde stormtrooper op een brancard dragen.

Geautomatiseerd door AI, vergt de beveiligingsreactie op cyberdreigingen minder tijd en vermindert het risico op menselijke fouten. AI helpt beveiligingsmedewerkers om beveiligingswaarschuwingen op grote schaal te beheren, specifieke bedreigingen te identificeren, risico’s te prioriteren en de juiste middelen te vinden om te reageren op bedreigingen met een hoog risico.

Dit kan bijzonder nuttig zijn in een situatie waarin het beveiligingspersoneel niet zeker weet hoe het moet reageren op een minder bekend incident. In zo’n geval kan een AI-beveiligingsoplossing de controle overnemen, gecompromitteerde systemen automatisch uitschakelen en optreden om de schade van een cyberaanval te beperken.

Menselijke fouten elimineren

Goed, we kunnen niet verwachten dat AI de factor menselijke fouten volledig zal uitroeien, althans voorlopig niet. Maar AI kan menselijke fouten tot een minimum beperken door handmatige en semi-handmatige taken over te nemen die soms lijden onder de trial-and-error aanpak.

De meeste inbreuken op het gebied van cyberbeveiliging zijn immers terug te voeren op menselijke fouten, wat bevestigt dat wij helaas de zwakste schakel in de cyberbeveiligingsketen zijn. Als we kijken naar de grootste datalekken van 2022, zien we één ding gemeen: menselijke fouten die voorkomen hadden kunnen worden.

Voordelen van het gebruik van AI in cyberbeveiliging

Lego politie rond een Lego persoon zittend aan een bureau.

AI-gestuurde oplossingen kunnen sneller dan traditionele beveiligingssoftware cyberdreigingen opsporen, analyseren en bestrijden, waardoor ze een krachtig hulpmiddel zijn in de strijd tegen cybercriminaliteit. Enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van AI in cyberbeveiliging zijn:

  • AI kan 24 uur per dag werken: AI hoeft geen evenwicht te vinden tussen een professioneel en persoonlijk leven, geen pauzes te nemen en geen uitstelgedrag te vertonen. AI kan 24/7/365 werken zonder de behoefte aan rust.
  • AI wordt intelligenter naarmate de tijd verstrijkt: AI maakt gebruik van machine learning en deep learning, dus de technologie erachter wordt ook steeds geavanceerder.
  • AI kan gegevens sneller analyseren dan wat dan ook: Zelfs als we het hebben over een bloeiend bedrijf met grote brokken data, kan AI er in zeer korte tijd doorheen gaan en elke bedreiging vinden die in het verkeer verborgen zit.
  • AI is in staat om onbekende bedreigingen te identificeren: Terwijl mensen misschien niet in staat zijn om onbekende bedreigingen te identificeren, is AI veel proactiever – soms zelfs vatbaar voor valse positieven – als het gaat om het identificeren van nieuwe cyberdreigingen.

Nadelen van het gebruik van AI in cyberbeveiliging

Een man probeert zijn evenwicht te bewaren op een grote hoogte

Zoals met de meeste dingen in het leven is er een donkere kant aan AI, en die heeft veel te maken met het feit dat het ook door cybercriminelen kan worden gebruikt. Dus, hier zijn een paar nadelen van het gebruik van Ai in cyberbeveiliging.

  • AI kan ook door slechteriken worden gebruikt: Helaas heeft AI geen moreel kompas, wat betekent dat cybercriminelen de technologie ervan kunnen gebruiken om meer geavanceerde, geautomatiseerde cyberaanvallen op te zetten. AI kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te zoeken naar zwakke plekken in beveiligingssystemen waardoor cybercriminelen deze kunnen uitbuiten.
  • AI kan niet buiten de kaders denken: Hoewel AI informatie kan verzamelen en analyseren, is het niet creatief in zijn benadering van leren. Zonder de menselijke inbreng kan het ineffectief zijn in situaties die creativiteit vereisen, zoals vijandelijke aanvallen.
  • AI is niet immuun voor het maken van fouten: Hoewel mensen vatbaarder zijn voor fouten, kan AI ook worden misleid. Zo worden adversarial attacks gecreëerd om een machine-learning algoritme te slim af te zijn, waardoor AI kwaadaardig ontworpen gegevens verkeerd interpreteert en fouten gaat maken die de algehele veiligheid in gevaar brengen.

Wie profiteert er meer van de rol van AI in cyberbeveiliging: De goeden of de slechten?

Hoewel beide partijen profiteren van de rol van AI in cyberbeveiliging, kan niet worden ontkend dat AI een enorm potentieel heeft om de online wereld veiliger te maken.

AI kan ons helpen risico’s te ontdekken en te prioriteren, de respons op incidenten te sturen en cyberdreigingen op te sporen voordat er schade is aangericht. Hoewel AI nadelen heeft, speelt dergelijke software een cruciale rol bij het versterken van cyberbeveiliging. Maar het is onze rol om ervoor te zorgen dat de opkomst van AI niet uit de hand loopt.Source link

Internet Blabla

Internet blabla, probeert de beste cyber security content op het internet te verzamelen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Er zijn meerdere artikelen die aangeleverd worden door lezers en cyber security bedrijven, daarnaast zijn er een aantal bloggers en journalisten actief met het plaatsen van actuele cyber security vraagstukken.