‘Meer dan 50.000 IT’ers verlieten Rusland na inval Oekraïne’ – IT Pro – Nieuws

‘Meer dan 50.000 IT’ers verlieten Rusland na inval Oekraïne’ – IT Pro – Nieuws

“In 1958 kreeg Boris Pasternak de Nobelprijs voor de Literatuur voor zijn roman Dokter Zhivago. Pasternak was “dankbaar, ontroerd, trots, verbijsterd, in verlegenheid gebracht” en was al van plan om naar Zweden af te reizen. Helaas woonde Pasternak in de Sovjet Unie. Hij werd dusdanig onder druk gezet door de KGB, dat hij zich uiteindelijk genoodzaakt zag te weigeren.

Waarom was de KGB zo tegen het in ontvangst nemen van de Nobelprijs? In Dokter Zjivago wordt teleurstelling geuit op de uitkomst van de Russische revolutie, maar blijkbaar (net) niet genoeg om Pasternak naar Siberië te verbannen. De regering voelde zich in verlegenheid gebracht omdat Dokter Zjivago in de Sovjet Unie niet door de censuur heen gekomen was, maar wel illegaal naar het Westen was gesmokkeld en daar volop werd gepubliceerd. Het boek maakte internationaal furore. Er waren zelfs in Nederland gedrukte Russischtalige kopieën de Sovjet Unie in gesmokkeld.

Pasternak was een in die tijd een zeer populaire dichter, met een tamelijk bevoorrechte positie in de Sovjet Unie. Schrijvers waren in dienst van de staat. Er werd door de regering van ze verwacht dat ze hielpen met het verspreiden van de communistische ideologieën. In ruil daarvoor kregen ze een toelage en konden ze in een speciaal ‘schrijversdorp’, Peredelkino, wonen.

Pasternak heeft jarenlang geschreven aan Dokter Zjivago. Het moest een groots levenswerk worden, zoiets als Oorlog en Vrede van Tolstoj. Hij wist dat het nooit door de strenge censuur zou komen. Toen het eenmaal af was, was hij zo trots op zijn geesteskind, kon de verleiding niet weerstaan het in het buitenland gepubliceerd te krijgen. Hij wist dat dit vrijwel zeker hemzelf en zijn familie in de problemen zou brengen.

Maar Dokter Zjivago is veel meer dan een controversiële klacht tegen het communistische regime.”

Die kortstondige revolutie is met Gorbatsjov in de kiem gesmoord en Jeltsin nam het roer met machtsvertoon over. Vervolgens weten we allemaal wie de nieuwe machthebber van de 21e eeuw is in Rusland. De vraag blijft wat wil Rusland eigenlijk zijn of worden? Zoals het nu is zijn we terug bij af en net zo star als destijds de tsaren met geen stok vooruit te branden waren. De tsaren wilden geen moderne opvattingen die elders in Europa post gevat hadden. Dat heeft ze de kop gekost en het ‘gewone’ moedige volk kwam in opstand.

Ik ken het niet dat de romeinen een heerweg of baan hebben gehad voor het vervoer van hun legers. De benaming voor deze weg in Siberië is niet geheel op z’n plaats als je het in de juist context wilt zetten.

In mijn ogen is Pasternak nog altijd relevant, zeker om door middel van een boek, kunst, kritiek te kunnen uiten op een in mijn ogen te machtig systeem met uitsluitend nog ja knikkers.

De heerbaan heb ik uit Dokter Zhivago gehaald en het gaat continue over verbanningen vandaar schoot het me te binnen. The Way Back nog een mooi voorbeeld. Maar dan gooi ik dingen door elkaar.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/195622/meer-dan-50000-iters-verlieten-rusland-na-inval-oekraine.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.