Meeste datalekken vorig jaar veroorzaakt door verkeerd bezorgde post

Meeste datalekken vorig jaar veroorzaakt door verkeerd bezorgde post

De meeste datalekken die vorig jaar aan het licht kwamen werden veroorzaakt door verkeerd bezorgde post, zo blijkt uit de Jaarrapportage meldplicht datalekken 2021 van de Autoriteit Persoonsgegevens (pdf). De privacytoezichthouder ontving vorig jaar bijna 25.000 datalekmeldingen. Een lichte stijging ten opzichte van 2020, toen het om nog zo’n 24.000 meldingen ging.

Zo’n negenduizend datalekken ontstonden doordat een brief of postpakket met persoonsgegevens bij de verkeerde ontvanger terechtkwam. De voornaamste reden waarom deze datalekken zich voordoen is doordat de geadresseerde niet langer op het geregistreerde adres woont. Het versturen van een e-mail met persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger was voor zo’n tweeduizend datalekken verantwoordelijk.

De meeste datalekmeldingen die de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar ontving kwamen uit de zorg, gevolgd door openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Het aantal datalekmeldingen door zorginstanties steeg met 29 procent, terwijl het aantal meldingen van openbaar bestuur met negen procent toenam. De meldingen van financieel dienstverleners namen met 51 procent af. Dit kwam doorat een incassokantoor een werkproces aanpaste waardoor veel minder betalingsherinneringen bij verkeerde ontvangers terechtkwamen.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/754808/Meeste+datalekken+vorig+jaar+veroorzaakt+door+verkeerd+bezorgde+post?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.