Merendeel bewindspersonen gebruikt soms privémail voor werk

Merendeel bewindspersonen gebruikt soms privémail voor werk

Het merendeel van de bewindspersonen maakt soms gebruik van privémail voor werkgerelateerde zaken, bijvoorbeeld om een document te bewerken of te printen, zo meldt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.
Ook is het voorgekomen dat een niet werkend zakelijk apparaat of een technische beperking aanleiding was een vergaderlink of document door te sturen naar het privé-emailadres.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden de minister om opheldering gevraagd over het gebruik van privémail en privé chatapps door ministers en staatssecretarissen. Dit naar aanleiding van minister Hugo de Jonge die tijdens de coronacrisis zijn privémail voor communicatie met ambtenaren gebruikte en hier pas kortgeleden mee stopte.

Volgens Bruins Slot geeft het merendeel van de bewindspersonen aan dat zij incidenteel, onder meer in de beginfase na hun beëdiging, hun privémail gebruiken. “Zij melden dat ze dit bijvoorbeeld doen om een document te bewerken of uit te printen, een bericht cq uitnodiging die op hun privé mail is binnen gekomen door te sturen naar een zakelijk account (met name hun secretariaat), agenda- of administratieve aangelegenheden die relevant waren voor de privé agenda te ontvangen vanaf het werk-mailadres”, aldus de minister.

Chatapps

Verder blijkt dat twaalf bewindspersonen gebruik hebben gemaakt van privé-chatapps voor het werk. Op advies van hun ministerie hebben alle bewindspersonen van het kabinet een door het ministerie verstrekte telefoon genomen. Bruins Slot merkt op dat het telefoonnummer dat de bewindspersonen voor hun aantreden gebruikten in hun bestuurlijk netwerk bekend is.

“Zij worden via die route aangezocht in hun functie als bewindspersoon, ook via een berichtenservice. Indien de inhoud van deze berichten daarvoor in aanmerking komt, is deze aangeboden ter archivering”, voegt de minister toe. Ze merkt op dat drie bewindspersonen hebben aangegeven dat zij incidenteel gebruik hebben gemaakt van privé-chatapps. Redenen hiervoor zijn onder andere een defecte telefoon of slecht bereik van de zakelijke telefoon, meldingen over nieuwsberichten of bijgeplaatste stukken in de zakelijke omgeving.

Geen beveiligingsincidenten waargenomen

De ministeries hebben Bruins Slot laten weten dat er met betrekking tot het gebruik van privémail en chatapps geen beveiligingsincidenten zijn waargenomen. Ook zegt ze dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat documenten niet zijn gearchiveerd. Kamerleden waren bang dat door het gebruik van privémail en chatapps bepaalde documenten niet via bijvoorbeeld een Wob-verzoek zouden kunnen worden opgevraagd.

Motie

Vanwege het gebruik van privémail door De Jonge hadden de SP, PVV en Partij voor de Dieren recentelijk een motie ingediend waarin ze het kabinet opriepen om het ministers en staatssecretarissen te verbieden om hun privémail voor werk te gebruiken. In het Handboek voor bewindspersonen staat op dit moment dat het gebruik van privémail of chatapps voor werk ernstig wordt ontraden, maar is het niet verboden.

“In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij van de voorgeschreven werkwijze wordt afgeweken. Het is gebruikelijk dat mensen naast werk-apparaten ook privé-apparaten hebben. Er kan een praktische reden zijn waarom een zakelijk bericht of uitnodiging die op een privémail of berichtenservice is binnengekomen doorgestuurd wordt naar een zakelijk account of vice versa. Voorts kan het in noodgevallen voorkomen dat zakelijk- en privégebruik vermengen”, reageert de minister op de motie.

Afsluitend stelt ze dat naar aanleiding van eerder gestelde Kamervragen in het kabinet nog eens is bevestigd dat alleen in uitzonderingsgevallen gebruik kan worden gemaakt van privémail en chatapps voor zakelijk gebruik.

Bron: https://www.security.nl/posting/751972/Merendeel+bewindspersonen+gebruikt+soms+priv%C3%A9mail+voor+werk?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.