Minister: AIVD niet in staat om internetverkeer landelijk af te tappen

vrijdag 10 juni 2022, 13:50 door Redactie, 1 reacties

Laatst bijgewerkt: Vandaag, 14:10

De AIVD en MIVD zijn niet in staat om het internetverkeer in Nederland op landelijk niveau af te tappen, zo stellen minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en minister Ollongren van Defensie. Onlangs berichtte de Volkskrant dat de inlichtingendiensten kabelinterceptie “in feite over heel Nederland” kunnen toepassen. Aanleiding voor de PvdA om Kamervragen te stellen.

“Is het waar dat het technisch mogelijk is geworden dat de AIVD/MIVD tot op regionaal of zelfs landelijk niveau communicatie via de kabel kunnen aftappen en opslaan? Zo ja, was de technische mogelijkheid er ook al ten tijde van het opnemen van de bevoegdheid tot kabelinterceptie in de wet? Zo nee, wat is er dan niet waar?”, vroeg PvdA-Kamerlid Arib.

“Wij willen allereerst benadrukken dat vanuit technisch oogpunt en de manier waarop gegevens over communicatienetwerken worden getransporteerd, het inrichten van een interceptieketen die de diensten in staat stelt om tot op regionaal of zelfs landelijk niveau alle communicatie te intercepteren, in de praktijk niet mogelijk is”, reageren Bruins Slot en Ollongren. De bewindslieden voegen toe dat de inlichtingendiensten alleen op basis van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 de aftapbevoegdheden kunnen inzetten.

Verder worden de onderzoeken die de diensten uitvoeren vastgesteld in de zogeheten Geïntegreerde Aanwijzing.
“De AIVD en MIVD zetten onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-interceptie) op de kabel niet in op het aftappen van wijken of regio’s in Nederland. Dit middel richt zich bij inzet dus nadrukkelijk niet op het intercepteren van Nederlands verkeer op wijk, regionaal of landelijk niveau”, stellen Ollongren en Bruins Slot verder.

Arib wilde ook weten of het klopt dat de inlichtingendiensten de bevoegdheid tot kabelinterceptie willen gebruiken om gegevens op niveau van een hele wijk of nog groter te kunnen onderscheppen. De ministers herhalen dat dit niet het geval is en dat de inzet van OOG- interceptie op de kabel zich nadrukkelijk niet richt op het aftappen van Nederlands verkeer op wijk, regionaal of landelijk niveau.

Ollongren en Bruins Slot stellen verder dat het kabinet eerder al heeft aangegeven dat de inzet van OOG-interceptie voor onderzoek naar communicatie met oorsprong en bestemming in Nederland de komende jaren vrijwel uitgesloten zou zijn, met uitzondering van onderzoek in het kader van “cyber defense”. Dit omdat bij digitale aanvallen misbruik wordt gemaakt van de Nederlandse digitale infrastructuur en OOG-interceptie op de kabel noodzakelijk kan zijn om dit vast te stellen, zo merken de bewindslieden op.

Het kabinet is van plan om nog voor het zomerreces een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden dat ervoor zorgt dat de AIVD en MIVD speciale bevoegdheden sneller kunnen inzetten. Ook bij deze tijdelijke wet zullen de inlichtingendiensten kabelinterceptie doelgericht toepassen, laten Ollongren en Bruins Slot verder weten.

Bron: https://www.security.nl/posting/756585/Minister%3A+AIVD+niet+in+staat+om+internetverkeer+landelijk+af+te+tappen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.