Minister: burger moet niet bepalen wanneer bericht uit BerichtenBox wordt verwijderd

Minister: burger moet niet bepalen wanneer bericht uit BerichtenBox wordt verwijderd

Burgers moeten niet kunnen bepalen wanneer er een bericht uit hun Berichtenbox van MijnOverheid wordt verwijderd, zo vindt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. De minister adviseerde tegen een amendement van SP-Kamerlid Leijten waardoor mensen altijd uitdrukkelijk toestemming moeten geven wanneer een bestuursorgaan na de wettelijke bewaartermijn een elektronisch bericht wil verwijderen.

Via de BerichtenBox van MijnOverheid kunnen burgers digitale post van de overheid ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichten van gemeenten, waterschappen, pensioenfondsen, ministeries, provincies, samenwerkingsverbanden en landelijke organisaties. Inmiddels hebben meer dan 9,2 miljoen mensen een MijnOverheid-account waar alleen al in februari bijna 11 miljoen berichten naar zijn toegestuurd.

Volgens Leijten moeten mensen zelf zeggenschap hebben over of zij hun digitale archief willen behouden. “Ondanks wettelijke bewaartermijnen kunnen oudere documenten immers belangrijk zijn. Zo kunnen documenten belangrijke bewijsstukken blijken te zijn, ook in zaken die al langer geleden speelden. Dit amendement verhindert dat bestuursorganen eenzijdig digitale correspondentie kunnen verwijderen”, stelde het SP-Kamerlid.

Bruins Slot stelt dat berichtenboxen als MijnOverheid zijn opgezet als een persoonlijk en vertrouwelijk communicatiekanaal met de overheid. “Niet als persoonlijk archief”, laat ze in een brief aan de Tweede Kamer weten. Verder stelt de minister dat er zal worden geregeld dat de bewaartermijn voldoende lang is om de berichten te laten dienen als bewijsstuk in voorzienbare (juridische) procedures.

Ook zal worden geregeld dat burgers worden geïnformeerd over de bewaartermijn en het verstrijken ervan. Verder kunnen burgers de berichten in de berichtenbox naar de eigen omgeving downloaden. “Hiermee behouden mensen de zeggenschap over hun correspondentie met de overheid”, aldus Bruins Slot.

De minister merkt op dat het amendement van Leijten ervoor kan zorgen dat berichten onbeperkt bewaard zouden moeten worden. “Het tot in lengte van jaren bewaren is echter niet zinvol en brengt kosten met zich mee. Daarnaast gaat het amendement in tegen het beginsel van dataminimalisatie; het bewaren van een onbeperkte hoeveelheid berichten brengt ook risico’s met zich mee voor datalekken en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer.”

Bruins Slot adviseerde de Tweede Kamer dan ook tegen het amendement te stemmen. Dat werd uiteindelijk verworpen met 54 stemmen voor en 94 stemmen tegen. PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FVD, DENK, Groep van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, Fractie Den Haag en Omtzigt stemden voor. VVD, D66, PVV, CDA en ChristenUnie stemden tegen. BIJ1 en Gundogan waren afwezig.

Bron: https://www.security.nl/posting/750853/Minister%3A+burger+moet+niet+bepalen+wanneer+bericht+uit+BerichtenBox+wordt+verwijderd?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.