Minister: strafrechtelijk vervolgen van hostingproviders lastig

Minister: strafrechtelijk vervolgen van hostingproviders lastig

Het is lastig om hostingproviders strafrechtelijk te vervolgen. Wel richt de politie zich binnen opsporingsonderzoeken onder meer op hostingbedrijven die bewust criminelen faciliteren, wat tot meerdere strafzaken heeft geleid, zo laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten.

De minister reageerde op Kamervragen van de VVD over resellers die serverruimte van een in Nederland gevestigde hostingprovider huren, waarna ze deze doorverhuren aan een klant. Het kan dan gaan om cybercriminelen. Op basis van openbaar toegankelijke informatie, zoals bepaalde internetfora, heeft de politie een lijst opgesteld van resellers die vaak laten doorschemeren of openlijk toegeven dat zij diensten leveren aan criminelen. Deze lijst is vervolgens gedeeld met hostingproviders, waarbij die zijn gevraagd of zij deze resellers in hun klantenbestand hebben. “Het is aan deze hostingproviders om eventueel actie te ondernemen op basis van deze lijst”, laat de minister weten.

De politie heeft via de Dutch Cloud Community (DCC) gevraagd hoe hostingproviders hier tegenover staan. “DCC heeft aangegeven dat zij en haar leden overwegend positief zijn, met name over het feit dat de politie een dergelijke lijst heeft opgesteld en als waarschuwing heeft gedeeld. De hostingproviders hebben geen mededelingen gedaan over het al dan niet handelen naar aanleiding van de lijst”, stelt Yesilgöz.

VVD-Kamerlid Rajkowski wilde weten welke acties zijn ondernomen tegen het gebruik van Nederlandse hostingproviders door criminelen. “Het feit dat misbruik wordt gemaakt van de Nederlandse infrastructuur is al langere tijd bekend bij de politie. De politie richt zicht binnen de opsporingsonderzoeken die zij uitvoeren onder meer op hostingbedrijven die bewust criminaliteit faciliteren. Daarop zijn reeds meerdere strafzaken gestart”, antwoordt de minister.

Ze voegt toe dat het strafrechtelijk vervolgen van hostingproviders lastig is. “Het opsporen en vervolgen van buitenlandse resellers is mogelijk nog complexer indien hiervoor samenwerking nodig is met een land waarmee Nederland geen of geen goede rechtshulprelatie heeft.” Politie en het Openbaar Ministerie werken daarom niet alleen aan opsporing en vervolging, maar bijvoorbeeld ook aan het waarschuwen van slachtoffers en in samenwerking met private partijen het verstoren van criminele activiteiten.

Op dit moment zijn hostingproviders niet aansprakelijk voor het gedrag van hun klanten. “Een bevel om een dienst ontoegankelijk te maken is gericht op individuele inhoud en niet op de hostingprovider als zodanig. Het voorkomt niet dat een hostingprovider opnieuw (dezelfde) klanten toelaat die wederrechtelijk materiaal plaatsen op de servers van de hostingproviders”, merkt Yesilgöz op. Er wordt nu binnen de EU gesproken over een vernieuwing van de huidige E-Commerce richtlijn, waardoor hostingproviders hun beperking van aansprakelijkheid kunnen verliezen wanneer zij na een melding van illegale inhoud deze niet snel verwijderen of ontoegankelijk maken.

Bron: https://www.security.nl/posting/748260/Minister%3A+strafrechtelijk+vervolgen+van+hostingproviders+lastig?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.