Minister wil meldpunt om online verspreiding traumatische beelden te stoppen

Minister wil meldpunt om online verspreiding traumatische beelden te stoppen

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil dat er deze kabinetsperiode nog een meldpunt komt waar nabestaanden melding kunnen doen van traumatische beelden van overledenen die op internet worden gedeeld, om zo verdere verspreiding te stoppen. Er zal echter eerst een juridisch kader moeten worden ontwikkeld. Daarnaast is er een nauwe afstemming met de internetsector nodig, zo laat de minister weten op Kamervragen van de SP.

SP-Kamerlid Van Nispen had vragen gesteld naar aanleiding van een filmpje dat op internet werd gedeeld waarop te zien is hoe een 31-jarige Nederlander een sprong van een hoge klif op Mallorca niet overleeft. Van Nispen had eerder al via een motie gevraagd dat slachtoffers van online pesten snel en laagdrempelig advies zouden moeten krijgen van politie of de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte moeten kunnen doen om snel een einde aan ernstige privacyschendingen te maken.

“Bent u het er mee eens dat het, in het verlengde van de hierboven aangehaalde motie, goed zou zijn als ook voor nabestaanden een laagdrempelige voorziening komt, waar zij zich kunnen melden om de verspreiding van de voor hen traumatische beelden op internet snel een halt toe te kunnen roepen, een voorziening waarbij de nabestaanden ontlast worden zodat zij niet meer elke keer zelf moeten rapporteren en internet content providers gedwongen kunnen worden proactief de beelden te verwijderen van hun platforms?”, vroeg het SP-Kamerlid aan de minister.

Weerwind zegt dat hij nog deze kabinetsperiode een meldpunt operationeel wil hebben waar nabestaanden kunnen aankloppen. De minister voegt toe dat het opzetten van een dergelijk meldpunt zorgvuldig moet plaatsvinden. Zo zal er eerst een juridisch kader moeten worden opgesteld waarbij zonder tussenkomst van de civiele rechter de onrechtmatigheid van online content kan worden vastgesteld.

“Bij de beoordeling van online content dient bij de vaststelling van de rechtmatigheid daarvan ook rekening te worden gehouden met grondrechten als bijvoorbeeld het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije nieuwsgaring. Daarnaast kan een meldvoorziening alleen succesvol zijn in nauwe afstemming met de internetsector”, aldus Weerwind, die niet laat weten wanneer een eventueel meldpunt beschikbaar komt.

Bron: https://www.security.nl/posting/758489/Minister+wil+meldpunt+om+online+verspreiding+traumatische+beelden+te+stoppen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.