Nederland gaat 6 miljoen euro per jaar investeren in cyberveiligheid van scholen – Computer – Nieuws

Nederland gaat 6 miljoen euro per jaar investeren in cyberveiligheid van scholen – Computer – Nieuws

De Nederlandse overheid gaat structureel zes miljoen euro investeren in de digitale veiligheid van basisscholen en middelbare scholen. De overheid wil daarmee de regie voor cyberbeveiliging van scholen centraal aanpakken om de scholen veiliger te maken.

Met de centrale regie wil de overheid sturen op normen, scholen ondersteunen met onder meer externe audits en sneller kunnen optreden, schrijven de onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf. Zo willen de ministers een normenkader opstellen voor hoe informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs geregeld moet zijn.

Informatiebeveiliging en privacy vereisen specialistische, juridische kennis ‘die niet op iedere school aanwezig is’. Daardoor ontstaat er ongelijkheid, omdat die kennis er op de ene school wel kan zijn en op de andere school niet. Met het normenkader wil de overheid die kennis centraliseren en zo de ongelijkheid tegengaan. Met behulp van de externe audits kan de overheid ondersteunen en ingrijpen waar dat nodig is.

Onderwijsorganisaties als Kennisnet, PO-raad, VO-raad en Sivon helpen met het opstellen van dat kader, waarbij het normenkader van het hoger onderwijs als uitgangspunt wordt genomen. Begin 2023 wil de overheid een nulmeting kunnen uitvoeren over de onderwijssector, zodat er daarna gewerkt kan worden aan het voldoen aan het kader.

Naast het normenkader komt er voor scholen een verplichting om vanaf het schooljaar dat in 2023 begint in het jaarverslag expliciet aandacht te geven aan informatiebeveiliging en privacy. Op die manier moeten schoolbesturen er beter bewust van worden wat hun verantwoordelijkheden op dit vlak zijn en dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid is van de IT-beheerder.

Als derde punt noemen de ministers een Computer Emergency Response Team. Het hoger onderwijs heeft al zo’n CERT, nu moeten het primair en het voortgezet onderwijs ook zo’n team krijgen. Bij CERT kunnen scholen zich melden als ze met een cyberincident te maken krijgen. Het CERT kan ze dan helpen bij het afhandelen van het probleem.

Dat CERT moet ook lid worden van het Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden. Zo moet het CERT informatie en advies kunnen krijgen van het Nationaal Cyber Security Centrum. Scholen worden ook verplicht om bij dat CERT cyberincidenten te melden.

De onderwijsministers maakten de plannen op donderdag bekend aan de Tweede Kamer. In dezelfde Kamerbrief maakten de ministers bekend dat Google pas in augustus 2023 alle AVG-zorgen rondom Chrome OS en Chrome weg kan nemen. Eerder werd gezegd dat dit medio 2022 al het geval zou zijn.

Bron: https://tweakers.net/nieuws/199082/nederland-gaat-6-miljoen-euro-per-jaar-investeren-in-cyberveiligheid-van-scholen.html

Giliam Budel

Giliam Budel is bij InternetBlabla.nl betrokken sinds 2020. Giliam is opgegroeid in een klein dorp nabij Utrecht. Ze verhuisde naar Breda om te studeren. Voordat ze betrokken raakte bij InternetBlaBla.nl heeft Giliam even als freelance journalist gewerkt bij een aantal radio stations. Daar versloeg ze politieke en economische verhalen met een digitale component.