Nederlanders in buitenland kunnen stembiljet via e-mail blijven ontvangen

Nederlanders in buitenland kunnen stembiljet via e-mail blijven ontvangen

Nederlanders in het buitenland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat ze via e-mail hebben ontvangen, zo heeft de Eerste Kamer vandaag besloten. Sinds mei 2014 is er een tijdelijke regeling om het voor Nederlanders mogelijk te maken om vanuit het buitenland per brief deel te nemen aan de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen. De Tijdelijke experimentenwet is echter op 1 januari van dit jaar afgelopen.

Er was destijds gekozen om de stembiljetten via e-mail te versturen, omdat het stembiljet niet eerder dan zo’n vier weken voor de dag van de verkiezingen kan worden opgemaakt. Pas dan is het stembiljet naar de kiezers in het buitenland te versturen. De verzending per post neemt echter zoveel tijd in beslag dat een groot deel van de kiezers niet voldoende tijd meer heeft om het stembiljet binnen de geldende deadline bij het briefstembureau te krijgen, aldus het kabinet.

Dat wilde dan ook de Kieswet wijzigen zodat de tijdelijke regeling in de permanente verkiezingsregelgeving wordt opgenomen. Zo kunnen kiezers buiten Nederland blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail is verstuurd, waardoor zij eerder hierover kunnen beschikken dan bij verzending via post en daardoor meer tijd hebben om hun stem uit te brengen.

De fracties van Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS stemden voor aanpassing van de Kieswet, de fracties van PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen het wetsvoorstel. De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) was afwezig.

Bron: https://www.security.nl/posting/755417/Nederlanders+in+buitenland+kunnen+stembiljet+via+e-mail+blijven+ontvangen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.