Nederlandse overheid vraagt Twitter vaker om gegevens van gebruikers

Nederlandse overheid vraagt Twitter vaker om gegevens van gebruikers

De Nederlandse autoriteiten hebben Twitter vorig jaar vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan de jaren daarvoor, zo blijkt uit het nieuwste transparantierapport van de microbloggingdienst. Ook wereldwijd ontving Twitter meer dataverzoeken, waarbij er ook veel vaker informatie over journalisten op het platform werd opgevraagd. Verder wordt Twitter vaker verzocht om content verwijderen.

Vorig jaar ontving Twitter 76 dataverzoeken van de Nederlandse autoriteiten, waarbij informatie over 91 accounts/gebruikers werd opgevraagd. Het kan dan gaan om het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt, telefoonnummers en ip-adressen. In het geval de autoriteiten een zoekbevel overhandigen kan Twitter ook de inhoud van berichten overhandigen, zoals privéberichten en uitgewisselde media.

Van de 76 dataverzoeken ging het in elf gevallen om een noodverzoek. Wanneer de autoriteiten kunnen aantonen dat er urgent informatie moet worden verstrekt om lichamelijk letsel of het overlijden van iemand te voorkomen kan Twitter informatie zonder een gerechtelijk bevel overhandigen.

In 2020 vroegen de Nederlandse autoriteiten Twitter nog 58 keer om data, waarbij gegevens van 62 gebruikers/accounts werd opgevraagd. In dertien gevallen betrof het een noodverzoek. Twitter blijkt in de meeste gevallen geen gegevens te verstrekken. Zo werd vorig jaar bij zo’n 32 procent van de dataverzoeken gegevens overhandigd. Een jaar eerder was het zo’n 33 procent.

Naast een toename van het aantal dataverzoeken wordt Twitter ook vaker verzocht om content van gebruikers te verwijderen. Vorig jaar kwamen er vanuit Nederland in totaal 99 “legal demands” binnen. Het gaat dan om een combinatie van gerechtelijke bevelen en andere schriftelijke aanmaningen van autoriteiten en advocaten om content te verwijderen. In 2020 ging het nog om 37 Nederlandse legal demands. Alle gerechtelijke bevelen in zowel 2020 als in 2021 werden door Twitter niet uitgevoerd. Bij andere legal demands gaat het bedrijf in de meeste gevallen wel tot het verwijderen van content over.

“We blijven een zorgwekkende trend zien om persvrijheid te beperken, met een toename van het aantal wettelijke verzoeken van overheden gericht tegen journalisten, alsmede een algehele toename wat betreft het aantal verzoeken voor accounts, die beide recordhoogtes laten zien sinds de rapportages begonnen”, aldus Twitter.Bron: https://www.security.nl/posting/763364/Nederlandse+overheid+vraagt+Twitter+vaker+om+gegevens+van+gebruikers?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.