Ondernemer kan vanaf juli bezoekadres eenvoudiger afschermen bij KvK

Ondernemer kan vanaf juli bezoekadres eenvoudiger afschermen bij KvK

Vanaf 1 juli wordt het eenvoudiger voor ondernemers om hun bezoekadres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) af te schermen. Aanleiding voor de maatregel is de toename van het aantal incidenten van bedreiging en agressie tegen bepaalde beroepsgroepen, zoals journalisten en politici, sinds het begin van de coronapandemie.

Sinds 1 januari van dit jaar schermt de KvK standaard alle adressen af die zijn geregistreerd als het woonadres van een natuurlijke persoon. Dit heeft echter geen effect op adressen die zijn ingeschreven als het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon, ook niet als dat adres gelijk is aan het woonadres van de ondernemer. De KvK schermt in de praktijk wel bezoekadressen af wanneer er sprake is van een concrete dreiging.

Straks kan dat ook bij een “waarschijnlijke dreiging” en kunnen ondernemers preventief hun adres afschermen. “Voor bepaalde beroepsgroepen zoals politici, journalisten en (bepaalde) wetenschappers ervaren de bedreigingen steeds meer als voorzienbaar risico van hun vak. Voor die beroepsgroepen biedt de regeling een mogelijkheid voor het afschermen van hun woonadres in het geval van een waarschijnlijke dreiging, preventief dus”, staat in een uitleg over de regeling die dit wettelijk mogelijk moet maken (pdf).

Eind vorig jaar was er sprake van zo’n 12.000 afgeschermde woonadressen en bijna 450 afgeschermde bezoekadressen. Het ministerie van Economische Zaken houdt rekening met een mogelijke toename van het aantal afschermingsverzoeken, waarbij wordt uitgegaan van een aantal van 15.000 af te schermen bezoekadressen. De NOS meldt nu dat de regeling vanaf 1 juli van kracht wordt.
Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot en met 21 maart op de voorgestelde regeling reageren, wat inmiddels minstens 143 keer is gedaan.

Bron: https://www.security.nl/posting/747115/Ondernemer+kan+vanaf+juli+bezoekadres+eenvoudiger+afschermen+bij+KvK?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.