Overheid komt periodiek met cyberweerbericht over digitale dreigingen

Overheid komt periodiek met cyberweerbericht over digitale dreigingen

De overheid zal periodiek met een “cyberweerbericht” komen om burgers over digitale dreigingen te waarschuwen. Ook onderzoekt het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe het burgers en bedrijven die doelwit dreigen te worden of slachtoffer zijn van digitale incidenten kan informeren. Verder worden er verschillende pilotprojecten uitgevoerd om de weerbaarheid van burgers te vergroten.

Het zijn enkele van de maatregelen die onderdeel van de vandaag gepresenteerde Nederlandse Cybersecuritystrategie zijn. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken. Het actieplan bestaat uit vier pijlers: het versterken van de digitale weerbaarheid van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties, het zorgen voor veilige en innovatieve digitale producten en diensten, het tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen en als laatste het versterken van de digitale weerbaarheid van burgers.

Om burgers voor te lichten over digitale dreigingen en te laten weten welke maatregelen ze kunnen nemen zal het ministerie van Justitie en Veiligheid periodiek met een “cyberweerbericht” komen. Twee jaar geleden opperde CDA-Kamerlid Van Dam dat er elke dag een “weerbericht” moest komen waarin bedrijven worden gewaarschuwd voor kwetsbaarheden in software en systemen en digitale aanvallen die plaatsvinden. Dat lijkt nu werkelijkheid te worden. Het cyberweerbericht wordt na twee jaar geëvalueerd.

Gerichte waarschuwingen

Naast het cyberweerbericht gaat de overheid ook onderzoeken op welke manier bedrijven en burgers die doelwit dreigen te worden of slachtoffer zijn van digitale incidenten, geïnformeerd kunnen worden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) onderzoeken hierbij specifiek hoe het waarschuwen van slachtoffers van cybercrime uit niet-strafrechtelijke bron kan worden uitgevoerd.

In het kader van de “City Deal Cybercrime” worden verschillende pilotprojecten uitgevoerd met als doel de weerbaarheid van burgers en bedrijven tegen cybercrime te vergroten. Daarnaast kondigt het kabinet nieuwe voorlichtingscampagnes aan, gericht op specifieke doelgroepen waarbij er aandacht wordt gevraagd voor de cybersecurity-basismaatregelen.

Bron: https://www.security.nl/posting/770510/Overheid+komt+periodiek+met+cyberweerbericht+over+digitale+dreigingen?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.