Overheid laat bescherming contant geld voor lange termijn onderzoeken

Overheid laat bescherming contant geld voor lange termijn onderzoeken

De overheid laat samen met De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoeken hoe de beschikbaarheid en het gebruik van contant geld op de lange termijn kan worden de beschermd. Dat meldt minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Deze week werd het Convenant Contant Geld gepresenteerd waarin banken en andere organisaties afspraken hebben gemaakt om het functioneren van contant geld te waarborgen (pdf).

In het convenant worden afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar over zaken als terugvalopties voor het pinverkeer, een inclusief en toegankelijk betalingsverkeer, het tariferingsmodel van de banken voor contant geld, de acceptatie van contant geld, de bereikbaarheid- en beschikbaarheid voor zowel geldopname-automaten en afstortautomaten en het toepassen van ‘pin-only’-beleid door winkels, horeca, benzinestations en andere partijen.

Ook bevriezen banken tot uiterlijk eind juli 2023 hun prijsbeleid ten aanzien van contant geld. Tot die tijd zullen zij geen maatregelen treffen, zoals tariefsverhogingen of volumebeperkingen, waardoor het opnemen of storten van contant geld voor particuliere en zakelijke klanten duurder, of anderszins ontmoedigd of belemmerd wordt, laat Kaag weten. Daarbij hanteren de banken een limiet van 17.500 euro als uitgangspunt voor het kosteloos opnemen van contant geld.

“Met dit bedrag, dat is gebaseerd op gegevens van het Nibud, kan iemand met een modaal inkomen zijn of haar uitgaven in winkels met contant geld betalen. Hiermee is het weliswaar niet voor iedereen volledig kosteloos om contant geld op te nemen, maar geldt dit wel voor het overgrote gedeelte van de mensen die afhankelijk zijn van contant geld en die eventuele extra kosten niet kunnen dragen”, voegt de minister toe.

Ze zegt verheugd te zijn dat de banken en andere organisaties onderling tot afspraken zijn gekomen. Wel blijft de infrastructuur voor het aanbieden van contant geld volgens haar een punt van aandacht, vooral als de daling in het gebruik van contant geld van de afgelopen jaren doorzet. “Om die reden zal ik samen met DNB onderzoek laten doen naar hoe het publiek belang van contant geld ook na het Convenant geborgd kan worden. Hierbij zullen alle varianten voor de ordening en bekostiging van de chartale keten worden onderzocht, variërend van meer publieke tot meer private oplossingen”, besluit de minister haar brief.

Bron: https://www.security.nl/posting/749778/Overheid+laat+bescherming+contant+geld+voor+lange+termijn+onderzoeken?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.