Overheid vervangt Wet openbaarheid van bestuur door nieuwe wet

Overheid vervangt Wet openbaarheid van bestuur door nieuwe wet
maandag 2 mei 2022, 09:48 door Redactie, 10 reacties

Laatst bijgewerkt: Vandaag, 09:57

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die het voor bijvoorbeeld journalisten of burgers mogelijk maakt om informatie bij de overheid op te vragen, is vervangen door een nieuwe wet. Daarmee wordt na veertig jaar afscheid genomen van de Wob, die sinds gisteren is vervangen door de Wet Open Overheid (Woo).

Een verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken. “Mede hierdoor is de Woo een belangrijke stap naar een open overheid”, zo claimt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Woo is een initiatief van D66 en GroenLinks dat in 2012 werd ingediend.

De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd, in plaats van vier weken onder de Wob. Daarnaast kan bij meer publieke organisaties een Woo-verzoek worden ingediend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Nationale ombudsman.

De Woo verplicht alle bestuursorganen bepaalde informatie actief openbaar te gaan maken. In de Woo zijn verschillende categorieën informatie – bijvoorbeeld wetten, convenanten en onderzoeksrapporten – opgenomen die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden. De actieve openbaarmaking van al deze categorieën informatie is volgens het ministerie een omvangrijke operatie en zal daarom stap voor stap worden ingevoerd.

Met de Woo wordt er ook een nieuwe, onafhankelijke organisatie ingesteld, het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege zal gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie. Daarnaast kunnen journalisten, wetenschappers en andere professionals er een klacht indienen wanneer men niet tevreden is over de wijze waarop een bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt. Openbaar gemaakte informatie is te vinden via open.overheid.nl. Via de website zijn al meer dan 229.000 documenten te vinden.

“Of het met de Wet open overheid beter wordt? Dat is maar de vraag”, zegt NRC-redacteur Jorg Leijten die in een artikel voor de krant terugblikt op de Wob. “Veel opgebouwde jurisprudentie is niet meegenomen in de nieuwe wettekst. Verwacht dus veel rechtszaken over wetinterpretaties die al jaren terug bevochten zijn. Een lange adem wordt opnieuw gevraagd.”

Bron: https://www.security.nl/posting/752131/Overheid+vervangt+Wet+openbaarheid+van+bestuur+door+nieuwe+wet?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.