Politie en justitie willen verbod op delen ontwerp voor 3d-geprinte vuurwapens. Is dat nu nog niet strafbaar?

Politie en justitie willen verbod op delen ontwerp voor 3d-geprinte vuurwapens. Is dat nu nog niet strafbaar?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik las dit artikel op Security.NL en haal daaruit dat politie en OM willen dat het strafbaar wordt om ontwerpen te delen waarmee met een 3d-printer wapens geprint kunnen worden. Is dat nu nog niet strafbaar dan in Nederland?

Antwoord: Het idee van 3d geprinte wapens doet al een tijd de rondte. In 2012 was er een doorbraak: er was eindelijk een volledige blauwdruk van een vuurwapen samengesteld, zij het dat er nog een metalen slagpin in moest, maar dat kon een spijker zijn. Deze ‘Liberator’ kreeg veel aandacht, en sindsdien zijn er vele varianten verschenen waaronder zelfs semi-automatische wapens. Dat begint nu dus de spuigaten uit te lopen, zo merkt de politie, en vandaar deze oproep.

In Nederland geldt een vrij algemeen verbod op het vervaardigen van wapens, dat zo is geformuleerd dat 3d printen er gewoon onder valt, ook als je het als particulier zonder enig kwaadwillend doel doet:

Het is verboden zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen.

Natuurlijk zal het heel moeilijk zijn erachter te komen of iemand met zo’n 3D printer een wapen zit te printen thuis. Dus ik kan me voorstellen dat men achter de sites aangaat die instructies of CAD-bestanden verspreiden. Maar of die verboden zijn onder de huidige wet, weet ik niet zeker. Ik kan er in ieder geval niets over vinden. Het enige dat in de buurt komt, is artikel 3 lid 1 Wwm:

De bepalingen betreffende wapens zijn mede van toepassing op hulpstukken die specifiek bestemd zijn voor die wapens, de essentiële onderdelen van vuurwapens en op de onderdelen van wapens die van wezenlijke aard zijn.

Je moet dan alleen de term ‘hulpstuk’ wel heel breed lezen: een blauwdruk van een wapen zal zeker ergens helpen om een wapen te vervaardigen, maar de term ‘hulpstuk’ gaat meestal over onderdelen en niet over voorbereidend materiaal. In ieder geval is hier geen jurisprudentie over. Dat zou dus een baanbrekend arrest of een nieuwe wettelijke regel vergen, maar omdat het dan gaat om regulering van toegang tot informatie is dat wel erg ingewikkeld.

Een tussenweg zou kunnen zijn dat je de richting uit gaat van medeplichtigheid, wat gedefinieerd is (naast behulpzaam zijn) als “opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.” Een blauwdruk voor een illegaal wapen kun je zien als inlichtingen, dit is wat je in je printer moet stoppen om zonder erkenning een wapen te vervaardigen.

Enige is dan de opzet. Waar zou je bij een 3d blauwdrukplatform uit moeten afleiden dat sprake is van opzet, dat men wilde dat het misdrijf gepleegd werd? Want enkel “ik wil graag dat mensen dit downloaden” is niet genoeg, je moet echt beoogd hebben dat de downloader het wapen ging printen. Het is verdedigbaar, zeker als je met voorwaardelijke opzet aankomt: jij had een categorie “3d Vuurwapens”, dus je richt je op Nederland, je site staat vol met tutorials hoe de CAD bestanden te printen, dan aanvaard je de aanmerkelijke kans dat mensen uit de categorie Vuurwapens een CAD bestand downloaden en printen. Ik zou het als officier wel aandurven.

Lastige is dan weer dat in het wetboek van strafrecht (art. 54a) staat dat

Een tussenpersoon die een communicatiedienst verleent bestaande in de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt bij een strafbaar feit dat met gebruikmaking van die dienst wordt begaan als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel als bedoeld in artikel 125p van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 125p is kort gezegd de strafrechtelijke notice-takedown, gegeven door de officier van justitie met machtiging van de rechter-commissaris en na het horen van de tussenpersoon. Dat is een hele berg moeite en daarmee is dan dat ene bestand offline, maar er zullen er vast meer zijn of er zullen kopieën opnieuw opduiken. Een filterplicht is er niet, en een notice/staydown bevel behoort niet tot de mogelijkheden. Dus heel veel opties behalve achter iedere individuele link aan gaan en een berg werk maken voor één verwijdering is er op dit moment niet.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Bron: https://www.security.nl/posting/755487/Politie+en+justitie+willen+verbod+op+delen+ontwerp+voor+3d-geprinte+vuurwapens_+Is+dat+nu+nog+niet+strafbaar%3F?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.