Politie meldt duidelijk toename van 3d-geprinte vuurwapens in Nederland

Politie meldt duidelijk toename van 3d-geprinte vuurwapens in Nederland

Er is een “duidelijke toename” van het aantal in beslag genomen 3d-geprinte vuurwapens in Nederland, zo laat de politie vandaag weten. De meest aangetroffen variant van een 3d-geprint vuurwapen is volgens de politie niet betrouwbaar, die zich daarbij baseert op zelfbouw van een aantal wapens en diverse schietproeven met in beslag genomen vuurwapens.

Om het fenomeen van 3d-geprinte vuurwapens in kaart te brengen is de Landelijke Eenheid vorig jaar een onderzoek gestart. Daarbij werd gekeken naar het risico en de omvang van het probleem in Nederland. Hieruit blijkt dat er sinds 2021 een forse toename van in beslag genomen geprinte vuurwapens en onderdelen is. De politie meldt dat de vuurwapens volledig 3d-geprint kunnen zijn, maar de meeste modellen deels uit metalen onderdelen bestaan.

Ondanks de toename die de politie meldt is het aanbod van gebruiksklare 3d-geprinte vuurwapens momenteel klein ten opzichte van het aanbod conventionele vuurwapens. Wel ziet de politie een duidelijke toename van Nederlandse inbeslagnames. Vorig jaar werden in veertien onderzoeken in Nederland 3d-geprinte vuurwapens en geprinte onderdelen in beslag genomen en ook dit jaar zijn er al diverse van deze vuurwapens aangetroffen.

Ook werd een aantal werkplaatsen aangetroffen, bestemd voor het op grotere schaal printen van vuurwapens. In de voorgaande jaren werden er nagenoeg geen 3d-geprinte vuurwapens of onderdelen in beslag genomen in Nederland. De politie zegt de ontwikkelingen rondom 3d-geprinte vuurwapens nauwlettend in de gaten te houden.

Onbetrouwbaar

Het populairste model van 3d-geprinte vuurwapen is niet betrouwbaar, zo stelt de politie. “Er traden meerdere storingen en mankementen op. De voornaamste redenen zijn de productiefouten en het falende materiaal.” Verder laat de politie weten dat In vergelijking tot conventionele vuurwapens er bij 3d-geprinte vuurwapens geen sprake hoeft te zijn van tussenkomst van handelaren die vuurwapens uit het buitenland halen. “Daarom is het noodzakelijk om de toegang tot deze wapens zoveel mogelijk tegen te gaan.”

De resultaten van het politieonderzoek worden op 24 en 25 mei besproken op een internationaal congres voor publieke en private partijen. Tijdens dit congres worden afspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijke aanpak van 3d-geprinte vuurwapens.

Bron: https://www.security.nl/posting/754645/Politie+meldt+duidelijk+toename+van+3d-geprinte+vuurwapens+in+Nederland?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.