Privacy First: EPD-lobby wil weggestemd elektronisch patiëntendossier terug

Privacy First: EPD-lobby wil weggestemd elektronisch patiëntendossier terug

Verschillende belangenorganisaties in de zorg lobbyen voor het opnieuw invoeren van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) zoals dat in 2011 unaniem werd verworpen door de Eerste Kamer, zo stelt stichting Privacy First. De organisatie roept minister Kuipers van Volksgezondheid op om de regie in handen te nemen.

Elf jaar geleden werd het EPD wegens ernstige privacyzorgen door de Eerste Kamer getorpedeerd. De toenmalige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, bracht de achterliggende infrastructuur onder bij VZVZ. Een samenwerking van de Zorgverzekeraars, zorgkoepels en de Patiëntenfederatie. Daarnaast richtte ze in 2014 het Informatieberaad Zorg op, een besloten bestuursorgaan met daarin grotendeels dezelfde partijen als in VZVZ.

Volgens IkGeefGeenToestemming.nl, een website tegen de private doorstart van het EDP, gaat het in feite om een publiek-private tandem van overheid en zorgverzekeraars die doorgaan met het afdwingen van de invoering van een nationaal EPD. Ook Privacy First stelt dat het zogeheten Informatieberaad Zorg alleen oplossingen aanlevert die gebruik maakten van het LSP. “Via deze buitenparlementaire constructie is tien jaar lang uitsluitend ingezet op de uitrol van het LSP, de gecentraliseerde architectuur van het voormalig Landelijk EPD.”

Privacy First stelt dat er inmiddels nieuwe systemen bestaan die specifiek ontworpen zijn om behandelinformatie één-op-één te delen tussen zorgverleners, zoals bij een doorverwijzing van de huisarts naar een specialist. De nieuwe wet voor zorgcommunicatie, de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ), maakt het mogelijk om deze verschillende systemen naast elkaar te laten functioneren. De privacystichting is voorstander van de WEGIZ.

“Grote belangenpartijen in de zorg zoals zorgkoepels, verzekeraars en de Patiëntenfederatie staan echter niet open voor de nieuwe mogelijkheden die de WEGIZ biedt”, aldus Privacy First. “Het lijkt er alleszins op dat de partijen die dit zorgakkoord hebben opgesteld, niet voornemens zijn om de WEGIZ als wettelijk kader aan te houden”, schrijft de stichting in een brief aan de Tweede Kamer.

Privacy First roept de Tweede Kamer op om in het licht van deze ontwikkelingen het ministerie van Volksgezondheid aan haar belofte te houden en de uitgangspunten van de WEGIZ ook leidend te laten zijn bij de
implementatie van dit akkoord en ander toekomstig beleid. Daarnaast wordt minister Kuipers opgeroepen om de regie in handen te nemen en deze niet langer in handen te leggen van partijen die al elf jaar lang dezelfde niet-werkende oplossingen aanleveren, besluit de privacystichting haar pleidooi.

Bron: https://www.security.nl/posting/768012/Privacy+First%3A+EPD-lobby+wil+weggestemd+elektronisch+pati%C3%ABntendossier+terug?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.