Privacyklacht over filmen bijstandsgesprekken gemeente Dronten niet behandeld

Privacyklacht over filmen bijstandsgesprekken gemeente Dronten niet behandeld

Een privacyklacht over de gemeente Dronten die vakbond FNV bij de Autoriteit Persoonsgegevens indiende wordt niet door de toezichthouder behandeld. De AP heeft naar eigen zeggen onvoldoende personeel. De FNV overweegt om bezwaar te maken tegen het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afgelopen september bleek dat de gemeente Dronten al ruim zeven jaar beeld- en geluidsopnamen maakte van gesprekken met bijstandsgerechtigden in spreekkamers op het gemeentehuis. Na berichtgeving besloot de gemeente het filmen stil te leggen en een onderzoek uit te voeren waarin het kijkt welke middelen het kan inzetten en wat per middel de voor- en nadelen zijn.

Volgens toenmalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is het soms te rechtvaardigen dat gemeenten gesprekken met inwoners over uitkeringen filmen. “Het filmen en opnemen van zulke gesprekken vormt een inbreuk op de privacy van de betrokken personen en er kan dus niet lichtzinnig toe worden besloten”, reageerde Ollongren op Kamervragen. “Toch zijn er bijzondere omstandigheden denkbaar die het filmen en opnemen van zulke gesprekken kunnen rechtvaardigen.”

De minister stelde dat het niet de bedoeling van de gemeente Dronten is geweest om specifiek uitkeringsgerechtigden te filmen. Vanwege verschillende geweldsincidenten besloot de gemeente om, voor het beschermen van het personeel, in gespreksruimten filmopnames te maken. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt naar de aard van het gesprek of de doelgroep, zo liet Ollongren weten.

“Fijn dat ze gestopt zijn, maar dat dit soort praktijken straffeloos kan plaatsvinden is gewoon niet te bevatten. De overheid moet haar burgers beschermen”, zegt FNV-bestuurder Maureen van der Pligt. “Niet alleen had de gemeente Dronten moeten worden bestraft, ook zou er vanuit de AP een breder signaal naar partijen in de sociale zekerheid moeten uitgaan dat dit niet kan.”

De FNV laat weten dat het inmiddels de derde privacyklacht in korte tijd is die de AP niet in behandeling neemt. Eerder trok de vakbond al aan de bel over misstanden bij de gemeente Nissewaard. Die verplichtte bijstandsgerechtigden om met hun vingerafdruk in te klokken op een sociale werkplaats. En de gemeente Groningen antedateerde een verwerkersovereenkomst om persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden te verwerken.

Vorig jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens 19.000 privacyklachten tegenover bijna 26.000 in 2020. De klachten gaan over organisaties die de AVG niet naleven. De privacytoezichthouder moet deze klachten behandelen, maar is naar eigen zeggen onvoldoende in staat om organisaties waarover wordt geklaagd aan te spreken op hun gedrag.

Bron: https://www.security.nl/posting/752202/Privacyklacht+over+filmen+bijstandsgesprekken+gemeente+Dronten+niet+behandeld?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.