Privacyonderzoek naar delen vaccinatiedata RIVM voor onderzoek oversterfte

Privacyonderzoek naar delen vaccinatiedata RIVM voor onderzoek oversterfte

Minister Kuipers van Volksgezondheid laat een privacyonderzoek uitvoeren of de vaccinatiedata van het RIVM voor onderzoek naar de oversterfte in Nederland kan worden gedeeld. Of ook coronatestgegevens van de GGD beschikbaar komen wordt nog bekeken. Daarnaast kijkt de minister naar een wetswijziging om de regels voor het delen van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek te verduidelijken. Dat schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Onlangs werd bekend dat onderzoekers een motie van de Tweede Kamer naar de oversterfte in Nederland niet kunnen uitvoeren omdat het RIVM en de GGD’en gegevens hierover niet vrijgeven. De instanties claimen dat ze de cijfers vanwege de AVG niet mogen delen. Dit zorgde voor de nodige ophef. In zijn brief reageert de minister op de ontstane commotie en stelt dat voor de optimale uitvoering van het oversterfte-onderzoek toegang tot koppelbare test- en vaccinatiedata van de GGD’en en het RIVM nodig is.

“Dit gaat om bijzondere persoonsgegevens die ik wil delen met het CBS. Met deze gegevens moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden omgegaan. Dit betekent ook dat de datatoegang moet passen binnen de wettelijke kaders, onder andere ten aanzien van het borgen van privacy”, legt Kuipers uit. De bewindsman voegt toe dat de uitkomsten van onderzoeken niet herleidbaar mogen zijn tot individuen. Een mogelijke optie die de minister voorstelt is het gebruik van de remote access-omgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onderzoekers krijgen binnen deze omgeving toegang tot onderzoeksbestanden die ontdaan zijn van persoonlijke gegevens.

Privacyonderzoek

Het is echter de vraag of de vaccinatiegegevens van het RIVM mogen worden gedeeld. Volgens Kuipers staat dit mogelijk op gespannen voet met de toestemming die mensen aan GGD’en, huisartsen en instellingsartsen hebben gegeven voor het verstrekken van hun gegevens aan het RIVM en voor welke doeleinden het RIVM die gegevens vervolgens mag gebruiken. Er moet dan ook worden uitgezocht of de toestemming die mensen hebben gegeven voor het delen van hun gegevens met het RIVM het mogelijk maakt om die data vervolgens voor het onderzoek naar oversterfte te gebruiken.

Hiervoor laat de minister een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, ook wel een Data Privacy Impact Assessment (DPIA), uitvoeren. “In een DPIA worden de gevolgen van de voorgestane verwerking voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen in kaart gebracht. In het bijzonder wordt daarin beschreven wat de juridische basis is van de verwerking, welke risico’s voor de privacy van betrokkenen aan de orde zijn en op welke wijze die risico’s worden weggenomen en/of geminimaliseerd”, legt Kuipers verder uit. Het privacyonderzoek moet over zes weken zijn afgerond, waarna de Tweede Kamer over de resultaten en verdere aanpak wordt geïnformeerd.

Coronatestgegevens

Naast de data van het RIVM zijn er ook nog de coronatestgegevens die de GGD’en hebben verzameld. Of deze data mag worden gedeeld voor het oversterfte-onderzoek is onduidelijk. “De wil om de data te delen is er ook hier bij alle partijen, maar er moet worden uitgewerkt hoe dit binnen de huidige wetgeving ingeregeld kan worden. Ik blijf hierover met de GGD’en in gesprek, waarbij onze inzet is om ook voor de testdata te komen tot een gedegen risicoafweging met inachtneming van de vereisten van de AVG”, merkt Kuipers op.

De bewindsman noemt het “verre van ideaal” dat het mogelijk maken van de voor het oversterfte-onderzoek benodigde datakoppelingen een complex en tijdrovend proces is. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen wil de minister kijken naar mogelijkheden om een wetswijziging of andere middelen in te zetten om de wettelijke basis en het kader voor deling van gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, binnen de regels van de AVG, te verduidelijken.

Bron: https://www.security.nl/posting/769556/Privacyonderzoek+naar+delen+vaccinatiedata+RIVM+voor+onderzoek+oversterfte?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.