Privacytoezichthouder zeer bezorgd over cybercrimeverdrag Verenigde Naties

Privacytoezichthouder zeer bezorgd over cybercrimeverdrag Verenigde Naties
vrijdag 20 mei 2022, 13:57 door Redactie, 1 reacties

Laatst bijgewerkt: Vandaag, 17:07

De Europese privacytoezichthouder EDPS maakt zich zorgen over het cybercrimeverdrag van de Verenigde Naties en waarschuwt dat het verdrag de bescherming van fundamentele rechten van personen kan aantasten. De Europese Unie wordt dan ook geadviseerd niet aan het verdrag deel te nemen tenzij fundamentele rechten zijn geborgd. Eerder waarschuwde ook de Commissie voor de Bescherming van Journalisten tegen het verdrag.

Er wordt nog onderhandeld over het conceptverdrag, dat onder andere gaat over de juridische samenwerking bij de bestrijding van cybercrime. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitwisselen van persoonsgegevens. De EDPS maakt zich ernstige zorgen dat als het conceptverdrag niet wordt aangepast, de bescherming van individuele rechten, zoals het recht op databescherming en privacy, wordt verzwakt. De privacytoezichthouder geeft als reden het grote aantal landen dat deelneemt en elk van een eigen juridisch systeem gebruikmaakt.

“Het uitwisselen van persoonlijke data tussen EU-lidstaten en niet-EU-landen om cybercrime te bestrijden komt met een grote verantwoordelijkheid”, zegt EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski. Hij pleit voor sterke waarborgen om te garanderen dat de bescherming van persoonlijke data van EU-burgers in niet-EU-landen niet wordt ondermijnd, met name wanneer er gevoelige data over vermeende illegale activiteiten wordt gedeeld.

Op dit moment ontbreken deze waarborgen en de Europese privacytoezichthouder adviseert de EU dan ook om het VN-verdrag in zijn huidige vorm niet te accepteren. Om de fundamentele rechten te beschermen doet de EDPS vier aanbevelingen. Ten eerste moet de samenwerking tussen landen worden beperkt tot de misdrijven die in het verdrag vermeld staan. Als tweede punt moet de toegang tot en uitwisseling van persoonlijke data zorgvuldig worden gemonitord. De toezichthouder stelt voor om de uitwisseling van data te beperken tussen opsporingsdiensten van de betrokken landen.

De derde aanbeveling bepaalt dat alle toekomstige verdragen tussen EU-landen en niet-EU-landen die de privacyrechten van personen beter beschermen dan het VN-verdrag van toepassing zouden moeten zijn. Als laatste moeten EU-lidstaten de mogelijkheid behouden om in bepaalde gevallen de samenwerking met een niet-EU-land te weigeren. Afsluitend merkt de EDPS op dat hij verwacht te zullen worden geconsulteerd voordat het VN-verdrag definitief is.

Bron: https://www.security.nl/posting/754276/Privacytoezichthouder+zeer+bezorgd+over+cybercrimeverdrag+Verenigde+Naties?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.