Rijksambtenaren krijgen verplichte basistraining digitale weerbaarheid

Rijksambtenaren krijgen verplichte basistraining digitale weerbaarheid

Rijksambtenaren krijgen vanaf 2024 een verplichte basistraining digitale weerbaarheid. Goed geïnformeerde en opgeleide medewerkers vormen namelijk een onmisbare pijler van de digitale weerbaarheid, aldus staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief over de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening, ook wel de I-strategie genoemd.

De strategie beslaat tien thema’s, waaronder het versterken van digitale weerbaarheid. Voor het versterken hiervan wordt ingezet op drie speerpunten: governance, werken aan feitelijke veiligheid en weerbare medewerkers. “De rol van de medewerker als onmisbare schakel wordt voortaan centraal gesteld: zijn goede, alerte en probleemoplossend gedrag is de eerste verdedigingslijn”, zo stelt de staatssecretaris.

Die voegt toe dat het management hierbij een essentiële rol heeft door hierop te sturen en voorbeeldgedrag te laten zien. “De organisatie moet ervoor zorgen dat de medewerker beschikt over gebruiksvriendelijke en veilige middelen en dat processen eenvoudig uitvoerbaar zijn.” Om medewerker digitaal weerbaarder te maken wordt er gewerkt aan een verplichte basistraining digitale weerbaarheid.

Die wordt vanaf 2024 verplicht zodat de rijksmedewerkers voor wie het van belang is over deze basiscompetenties kunnen beschikken. Na het opstellen van beleid en het vormgeven van de opleiding, waar al aan wordt gewerkt, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken ervoor zorgen dat rijksmedewerkers voor wie het voor hun functie relevant is uiterlijk in 2025 de opleiding met succes kunnen hebben afgerond.

Bron: https://www.security.nl/posting/761328/Rijksambtenaren+krijgen+verplichte+basistraining+digitale+weerbaarheid?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.