RIVM en GGD geven AVG als reden om data over oversterfte niet vrij te geven

RIVM en GGD geven AVG als reden om data over oversterfte niet vrij te geven

Onderzoekers kunnen een motie van de Tweede Kamer naar de oversterfte in Nederland niet uitvoeren omdat het RIVM en de GGD’en gegevens hierover niet vrijgeven. De instanties claimen dat ze de cijfers vanwege de AVG niet mogen delen. Afgelopen december diende Kamerlid Pieter Omtzigt een motie in. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er wekelijks honderden mensen meer overlijden dan in de jaren voor corona.

Omtzigt riep de regering op om zo snel mogelijk academisch onderzoek naar de redenen en oorzaken van deze oversterfte uit te laten voeren. De motie werd door alle leden in de Tweede Kamer aangenomen. Het CBS en RIVM deden onderzoek naar de oversterfte in Nederland in de jaren 2020 en 2021. Er werd daarbij gekeken aan welke doodsoorzaken mensen zijn overleden en hoe de impact van corona een mogelijke rol heeft gespeeld.

Onderzoeksfinancier ZonMW besloot om ook onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte in te laten stellen, door wetenschappers die niet verbonden zijn aan het RIVM of CBS. Een groep van experts die zich hiermee bezig wil houden loopt echter tegen problemen aan. “Uit de bijeenkomsten van de klankbordgroep kwam naar voren dat het datalandschap niet optimaal is. Het probleem is niet zozeer een gebrek aan data, maar een gebrek aan toegang tot data. Er blijven hierover veel onduidelijkheden, vooral over de kwaliteit van gegevens en gebrek aan koppelmogelijkheden”, laat ZonMW weten.

De onderzoeksfinancier heeft inmiddels ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarover de Volkskrant bericht en waarin ZonMW en experts hun zorgen uiten. De wetenschappers willen gegevens over wie er is gevaccineerd, wie positief op corona testte en wie er overleed. Het RIVM en de GGD’en zeggen dat ze deze cijfers vanwege de AVG niet mogen delen.

De experts pleiten voor een maatschappelijke discussie over de gewenste balans tussen het belang van onderzoek enerzijds, en de zeggenschap van individuen en organisaties over data die op hen betrekking hebben anderzijds. Op dit moment kunnen onafhankelijke wetenschappers de uitkomsten van het onderzoek van het CBS en RIVM niet controleren.

Volgens Robert Verheij, één van de initiatiefnemers van het onafhankelijke onderzoek, is het onverstandig dat onderzoek alleen kan worden uitgevoerd door partijen die ook betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid, zoals het geval is met RIVM en GGD. “Controleerbaarheid, repliceerbaarheid en onafhankelijkheid zijn hier in het geding. Dat fundamentele probleem speelt ook elders in de zorgsector”, zo laat hij aan de Volkskrant weten.

Bron: https://www.security.nl/posting/767377/RIVM+en+GGD+geven+AVG+als+reden+om+data+over+oversterfte+niet+vrij+te+geven?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.