SP vraagt minister om verbod van ongetoetste voorspellende algoritmes

SP vraagt minister om verbod van ongetoetste voorspellende algoritmes

De SP heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gevraagd om het gebruik van ongetoetste voorspellende algoritmes door gemeenten te verbieden. Ook wil de partij opheldering over de naleving van de AVG door Nederlandse gemeenten. Aanleiding is onderzoek van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat gemeenten zich onvoldoende aan de privacywet houden.

“Bent u bereid om gemeenten te verbieden gebruik te maken van voorspellende algoritmes zo lang deze
niet getoetst zijn en de rechtsbescherming van mensen niet gewaarborgd kan worden? Zo nee, waarom niet?”, vraagt SP-Kamerlid Leijten aan de minister. Bruins Slot moet ook laten weten of ze het gevaar ziet van gemeenten die wel gebruikmaken van algoritmes en data om fraude op te sporen, maar tegelijkertijd de gegevensbescherming niet op orde hebben.

Leijten wil tevens duidelijkheid of de minister de signalen herkent dat gemeenten hun informatiehuishouding slecht op orde hebben en in hoeverre zij toezicht houdt op de mate van kwaliteit van gegevensbescherming bij gemeenten. “Kunt u toelichten wat de mogelijkheden zijn tot handhaving zodat gemeenten de gegevensbescherming
van mensen op orde krijgen?”, vraagt het SP-Kamerlid verder.

Bruins Slot moet ook verklaren hoe het kan dat gemeenten te weinig middelen vrijmaken voor gegevensbescherming en of er onderzoek gedaan is naar de vraag in welke mate lokale volksvertegenwoordigers in staat zijn om hun controlerende taak op dit gebied uit te voeren. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

Bron: https://www.security.nl/posting/755675/SP+vraagt+minister+om+verbod+van+ongetoetste+voorspellende+algoritmes?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.