TNO waarschuwt overheid voor digitale afhankelijkheid VS en China

TNO waarschuwt overheid voor digitale afhankelijkheid VS en China

Nederland en Europa zijn op vrijwel alle digitale fronten te afhankelijk geworden van met name China en de Verenigde Staten, zo stelt TNO. Volgens de kennisinstelling is meer dan negentig procent van de Europese data op Amerikaanse servers opgeslagen en is het merendeel van de digitale infrastructuur in handen van een beperkt aantal niet-Europese leveranciers.

Dit creëert een afhankelijkheid van Big Tech-bedrijven, die privacy en consumentenbelangen vaak niet voorop hebben staan, en van landen die niet altijd dezelfde waarden en normen hanteren. Om die afhankelijkheid te verkleinen moet de invloed op het design en het gebruik van digitale technologieën en de data die daarmee gegenereerd en verspreid wordt vergroot worden, zowel op nationale als Europese schaal, zo raadt TNO aan.

Om in Nederland en Europa de digitale soevereiniteit te vergroten is niet een enkele snelle oplossing. “Er zal door de Europese Commissie en de EU-lidstaten samen en op vele fronten tegelijk moeten worden gewerkt aan diverse oplossingen”, laat TNO weten. De kennisinstelling adviseert om onderzoek en de ontwikkeling van technologieën zoals 6G, AI en quantumtechnologie te bevorderen, maar ook op de implementatie van gefedereerde cloud-oplossingen en decentrale data-infrastructuren in te zetten.

“Dit soort infrastructuren zijn essentieel om datadelen volgens Europese standaarden en regels in te richten. Daarnaast is de ontwikkeling van bijbehorende businessmodellen (waaronder collaboratieve business modellen en business modellen gericht op de eindgebruiker) ook van belang om de implementatie door marktpartijen te stimuleren.” Verder pleit TNO voor het scheppen van een gunstig innovatieklimaat voor de doorontwikkeling van digitaal soevereine oplossingen, die gebaseerd zijn op Europese waarde en normen.

“Vooropgesteld: niet iedere afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar. Zo bestaat het digitale domein uit talloze onderlinge, wederzijdse afhankelijkheden die ons enorme voordelen bieden. Tegelijkertijd kunnen ongewenste, vaak eenzijdige afhankelijkheidsrelaties ons kwetsbaar maken, omdat bepaalde niet-Europese landen en technologiebedrijven onze publieke belangen, zoals eerlijke concurrentie, duurzaam verdienvermogen en weerbaarheid onder druk zetten”, zegt Jos de Groot, directeur Digitale Economie bij het ministerie van Economische Zaken.

Bron: https://www.security.nl/posting/757097/TNO+waarschuwt+overheid+voor+digitale+afhankelijkheid+VS+en+China?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.