Top 10 cyberbeveiligingspraktijken om cyberaanvallen te voorkomen in 2023

Top 10 cyberbeveiligingspraktijken om cyberaanvallen te voorkomen in 2023


 • Een krachtig cyberbeveiligingsbeleid implementeren: Het implementeren van een hiërarchisch cyberbeveiligingsbeleid dat één gecentraliseerd beleid omvat, alsmede aanvullend beleid dat is afgestemd op elke afdeling binnen uw bedrijf. Alle acties die uw bedrijf onderneemt om de effectiviteit van de cyberbeveiliging te vergroten, worden formeel geregeld door uw cyberbeveiligingsbeleid. Het beleid schetst cruciale en bedrijfsbrede informatiebeveiligingsmaatregelen en helpt om uw beveiligingsspecialisten en personeel op één lijn te krijgen.

 • Zorg voor veilige IoT-verbindingen en een perimeter: Overweeg uw perimeter te beveiligen door afgeschermde subnetten in te stellen en uw grensrouters te bewaken. U kunt ook gevoelige gegevens scheiden van uw bedrijfsnetwerk en de toegang tot dergelijke gegevens beperken om de bezorgdheid over gegevensbeveiliging te verminderen. Het zero trust-paradigma kan worden gebruikt in combinatie met meer traditionele beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en VPN’s om u te beschermen.

 • Inclusief een mensgerichte aanpak: U kunt de kans op mensgebonden risico’s verkleinen door een mensgerichte strategie te hanteren. De werknemers zelf vormen een cruciale perimeter bij people-centric beveiliging. De primaire factoren waarmee rekening moet worden gehouden voor een veilige mensgerichte omgeving zijn personeelscontrole en opleiding.

 • Beperkte toegang tot gevoelige gegevens: Een veel betere optie is het toepassen van het least privilege principe. Dit houdt in dat elke gebruiker zo weinig mogelijk toegangsrechten krijgt en dat de rechten alleen worden verhoogd als dat essentieel is. De juiste rechten moeten worden verwijderd als de toegang tot gevoelige informatie niet langer nodig is.

 • Deel uw wachtwoorden verstandig: Cybercriminelen hebben gemakkelijk toegang tot uw gevoelige gegevens en belangrijke bedrijfsinformatie dankzij werknemersgegevens. Inloggegevens van werknemers kunnen worden gecompromitteerd met behulp van brute force-aanvallen, social engineering en andere technieken zonder hun medeweten. Om dergelijke aanvallen te voorkomen, maken organisaties vaak gebruik van gespecialiseerd wachtwoordbeheer. [PDF] systemen. Door u controle te geven over de inloggegevens van uw werknemers, helpen deze oplossingen het gevaar van accountinbraak te verminderen. Kies wachtwoordbeheersoftware boven alternatieven die eenmalige wachtwoorden kunnen genereren, gebruikers zonder wachtwoord kunnen verifiëren en wachtwoorden kunnen versleutelen.

 • Toezicht op activiteiten van derden en bevoorrechte gebruikers: Degenen met toegang tot uw infrastructuur, waaronder geprivilegieerde personen, hebben de middelen om uw gevoelige gegevens te stelen zonder te worden ontdekt. Deze gebruikers kunnen per ongeluk leiden tot zwakke plekken in de cyberbeveiliging, zelfs als ze niet opzettelijk handelen. De beste strategie om uw gevoelige gegevens te beschermen is in de gaten te houden wat bevoorrechte en externe gebruikers doen in de IT-omgeving van uw bedrijf.

 • Houd aanvallen op de toeleveringsketen in de gaten: Aanvallen op de toeleveringsketen kunnen gericht zijn op verkopers, partners, onderaannemers, leveranciers en alle andere externe partijen die toegang hebben tot de middelen van uw bedrijf. Om de risico’s in de toeleveringsketen aan te pakken, moet u een grondig plan voor het beheer van cyberrisico’s in de toeleveringsketen (C-SCRM) opstellen dat verder gaat dan alleen het beheersen van uw risico’s voor derden. Met behulp van C-SCRM kunt u de zichtbaarheid van de toeleveringsketen en de bedrijfscontinuïteit verbeteren.

 • Bescherm en beheer uw gegevens: Een beleid voor gegevensbeheer is een goede plek om te beginnen bij het beschrijven van procedures voor informatiebeheer. Om risico’s voor gegevensbeveiliging te beheersen, kunt u ook oplossingen inzetten voor risicobeheer voor insiders en preventie van gegevensverlies. Beheerde oplossingen voor bestandsoverdracht kunnen een veilige gegevensoverdracht van en naar externe partijen ondersteunen.

 • Biometrische beveiliging als optie: Snelle authenticatie, veilige toegangscontrole en nauwkeurige personeelsidentificatie worden allemaal mogelijk gemaakt door biometrie. Als het erom gaat personen toegang te verlenen tot onbetaalbare middelen, is biometrie een betrouwbare methode die essentieel is voor de veiligheid van uw organisatie.

 • Multi-Factor Authenticatie implementeren: Door een extra beveiligingslaag te introduceren, helpt multi-factor authenticatie bij de bescherming van gevoelige gegevens. Zelfs als ze uw wachtwoord hebben, kunnen kwaadwillende gebruikers niet inloggen als MFA is ingeschakeld. Ze zouden nog steeds aanvullende authenticatiemethoden nodig hebben, zoals een veiligheidstoken, uw vingerafdruk, stem of mobiele telefoon. • Source link

  Internet Blabla

  Internet blabla, probeert de beste cyber security content op het internet te verzamelen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Er zijn meerdere artikelen die aangeleverd worden door lezers en cyber security bedrijven, daarnaast zijn er een aantal bloggers en journalisten actief met het plaatsen van actuele cyber security vraagstukken.