Tweede Kamer stemt voor het in stand houden van end-to-end encryptie

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag voor een motie gestemd die het kabinet oproept om end-to-end encryptie in stand te houden. Minister Adriaansens van Economische Zaken had eerder de motie ontraden. Aanleiding voor de motie zijn plannen van de Europese Commissie om bedrijven die online diensten in de EU aanbieden, waaronder chatdiensten en hostingbedrijven, te verplichten om kindermisbruikmateriaal op hun platforms te detecteren, te rapporteren en te verwijderen.

Volgens Ross Anderson, hoogleraar Security Engineering aan de Universiteit van Cambridge en Europese burgerrechtenbeweging EDRi gaat het hier om een aanval op end-to-end encryptie en wordt privacy in de naam van kinderbescherming opgeofferd. Volgens Matthew Green, cryptograaf en hoogleraar aan de Johns Hopkins University, en versleutelde e-maildienst Tutanota gaat het om massasurveillance kan dit tot het ergste surveillanceapparaat buiten China leiden.

Tijdens een debat over digitale zaken besloot de Partij voor de Dieren (PvdD) een motie over end-to-end encryptie in te dienen, die werd gesteund door DENK, D66, de SP en de PVV. “Constaterende dat de Europese Commissie met haar voorstel COM/2022/209 inhoudelijke controle van berichten wil verplichten en daarmee end-to-end encryptie en het postgeheim onmogelijk lijkt te maken; constaterende dat het briefgeheim gewaarborgd is in artikel 13 van de Nederlandse Grondwet; verzoekt de regering end-to-endencryptie in stand te houden en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen”, aldus de tekst van de motie.

Minister Adriaansens van Economische Zaken besloot de motie te ontraden. “Wij staan voor sterke versleuteling. Dat staat ook in het kabinetsstandpunt uit 2016. Het belang van briefgeheim en het vertrouwelijk karakter van elektronische communicatie zijn daarin belicht, alsook de noodzaak van oplossingen voor de opsporing. Bij die opsporing loopt een inventarisatie naar de rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Daar wil ik niet op vooruitlopen”, zo liet de bewindsvrouw tijdens het debat weten.

Afgelopen maandag werd er over de motie gestemd, die met 128 stemmen voor en 22 stemmen werd aangenomen. Alleen het CDA, ChristenUnie en de SGP stemden tegen. De overige partijen in de Tweede Kamer waren voor. In 2016 kwam het kabinet met een standpunt over encryptie. Toen werd afgesproken dat er geen beperkende wettelijke maatregelen worden genomen wat betreft de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.

Image

Bron: https://www.security.nl/posting/759973/Tweede+Kamer+stemt+voor+het+in+stand+houden+van+end-to-end+encryptie?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.