Verkiezingssoftware aangepast wegens nieuw proces bepalen verkiezingsuitslag

Verkiezingssoftware aangepast wegens nieuw proces bepalen verkiezingsuitslag

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020), die nu wordt gebruikt om de uitslagen van de stembureaus op te tellen en op basis hiervan de zetelverdeling te berekenen, zal wegens een nieuw proces voor het bepalen van de verkiezingsuitslag worden aangepast. Een proces dat naar verwachting enkele maanden in beslag zal nemen. Dat meldt de Kiesraad.

De nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen introduceert diverse controle- en herstelmogelijkheden en moet volgens de Kiesraad zorgen voor een betrouwbaarder en transparanter proces van het vaststellen van de uitslag. Om dat te bereiken is onlangs een wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen dat het wettelijke proces van het vaststellen van de uitslag ingrijpend verandert.

Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren. Zo wordt het mogelijk om eerder in het proces de tellingen te controleren en zo nodig opnieuw vast te stellen. Daarnaast blijft het centraal stembureau bevoegd om tot een hertelling te besluiten wanneer een ernstig vermoeden bestaat dat door één of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn.

Door de aanpassing zullen ook de in het proces gebruikte standaardformulieren (modellen) moeten worden aangepast. Iets dat vervolgens in verkiezingssoftware OSV2020 moet worden doorgevoerd en naar verwachting enkele maanden in beslag zal nemen. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2023 in werking en geldt daarmee bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart van dat jaar. Gezien de korte periode voordat de wet in werking treedt zegt de Kiesraad nog nadere keuzes te moeten maken over de wijze van de door de software geboden ondersteuning.

Bron: https://www.security.nl/posting/757803/Verkiezingssoftware+aangepast+wegens+nieuw+proces+bepalen+verkiezingsuitslag?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.