Verkiezingssoftware tijdens gemeenteraadsverkiezingen extra gecontroleerd

Verkiezingssoftware tijdens gemeenteraadsverkiezingen extra gecontroleerd

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020), waarmee de uitslagen van de stembureaus bij elkaar worden opgeteld om de zetelverdeling te berekenen, is tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen extra gecontroleerd. De controles zijn uitgevoerd op basis van twee controleprotocollen die de Kiesraad heeft opgesteld.

Het eerste controleprotocol betreft het controleren van de zetelberekening op lijstniveau. Bij het tweede controleprotocol worden de handmatig getelde stemaantallen per partij vergeleken met de optellingen in OSV2020. Deze optellingen zijn gecontroleerd op basis van een steekproef van drie lijsten, die is bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bevindingen van beide controles zijn vastgelegd in verslagen die aan de Kiesraad zijn opgestuurd. De gemeenten publiceren deze verslagen ook op hun website. Volgens de Kiesraad is in geen van de ontvangen verslagen een onverklaarbaar verschil geconstateerd bij de optelling van de stemaantallen of de zetelverdeling.

“Op grond van de ontvangen verslagen van de controles kan worden vastgesteld dat de software zoals uitgeleverd door de Kiesraad correct heeft gefunctioneerd”, aldus de Kiesraad. Van tien gemeenten heeft de Kiesraad de verslagen van één van de controles op dit moment nog niet of niet volledig ontvangen.

Bron: https://www.security.nl/posting/748034/Verkiezingssoftware+tijdens+gemeenteraadsverkiezingen+extra+gecontroleerd?channel=rss

Georgino van Hout

Georgino van Hout is een verslaggever voor InternetBlabla.nl. Hij heeft in het verleden voor verschillende cyber security bedrijven geblogd. Door zijn bijdragen aan InternetBlaBla, kunnen we de belangrijke zaken in cyber security blijven verslaan zodat we actueel blijven op het gebied van cyber veiligheid.